Kobiety na Politechnikach – najnowszy raport

Cykliczny raport „Kobiety na Politechnikach”, opracowywany przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy doczekał się kolejnej edycji w 2021 roku.

Badanie jest analizą sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w tzw. obszarze STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics). W raporcie można znaleźć dane o studentach i doktorantach z roku akademickiego 2019/2020 oraz o absolwentach kończących studia w tym roku akademickim, z naciskiem na procentowy udział kobiet. Na podstawie tego raportu powstało opracowanie prezentujące aktywność Małopolanek na regionalnych uczelniach wyższych o charakterze technicznym oraz identyfikujące pozycję małopolskich uczelni i instytucji naukowych względem jednostek z pozostałych części kraju.

Wszystkie dane zawarte w raporcie „Kobiety na Politechnikach” pochodzą z systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on, administrowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. System ten stworzony został w celu gromadzenia informacji o sektorze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.