Innowacyjność regionów UE w 2019 roku

Komisja Europejska opublikowała dziewiąty ranking innowacyjności regionów w 2019 roku (ang. Regional Innovation Scoreboard).

W tym zestawieniu Małopolska plasuje się na 155 miejscu (na 238 regionów), będąc jednocześnie krajowym liderem innowacji (bez uwzględniania regionu warszawskiego – stołecznego) i poprawiając swój wynik o 16,7% w stosunku do 2011 roku.

Małopolska została sklasyfikowana jako regionalny umiarkowany innowator, wśród 98 innych europejskich regionów, a w porównaniu do województw w kraju osiągnęła wyniki powyżej średniej. W skali całej Europy, Małopolska wyróżnia się i uzyskuje najlepsze wyniki we wskaźnikach określających populację osób posiadających wyższe wykształcenie (136 % średniej unijnej), wydatki na badania i rozwój w sektorze biznesowym (113 %) oraz odsetek wniosków wzorniczych (130 %). Najsłabiej w tym zestawieniu wypadają: poziom cytowania publikacji naukowych (46 %), współpraca naukowa sektora publicznego i biznesowego (47%) oraz wnioski patentowe (49%).

Tabela 1. Regionalna Tablica Innowacyjności – Małopolska

Regionalna Tablica Innowacyjności - Małopolska

Źródło: Regional Innovation Scoreboard


 

W ujęciu krajowym, Polska należy do grupy „umiarkowanych innowatorów”, w których warunki sprzyjają podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć (125 % średniej unijnej za 2018), a szybko rozwijające się firmy mają wysoki poziom zatrudnienia (122 %).

Wysoko w zestawieniu znajdują się też wskaźniki określające przedsiębiorczość zorientowaną na możliwości (czyli z wyboru, a nie konieczności – 134 %), ilość wniosków wzorniczych na miliard regionalnego PKB (124 %) oraz populacja w wieku 24-35 lat z wyższym wykształceniem (123 %). Zdecydowanej poprawy wymagają natomiast innowacje w MŚP (16,5 % średniej unijnej), systemy badawcze (31 %) i współpraca pomiędzy różnymi podmiotami (31%).

W rankingu przeanalizowano systemy innowacyjne w 238 regionach 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Kraje, takie jak Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg i Malta zostały uwzględnione na poziomie krajowym.

Klasyfikację regionów przeprowadzono porównując 10 wskaźników obejmujących zasoby ludzkie, atrakcyjność systemu badawczego, środowisko sprzyjające innowacjom, finansowanie i wsparcie, inwestycje w firmach, innowatorów, powiązania (m.in. udział prywatnego współfinansowania publicznych wydatków na badania i rozwój, aktywa intelektualne, wpływ zatrudnienia, wpływ sprzedaży.


 

Mapa 1. Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Źródło: Regional Innovation Scoreboard

Liderami innowacji w Europie jest 38 regionów, w tym zdecydowany zwycięzca, Zϋrich w Szwajcarii oraz Helsinki-Uusimaa (Finlandia), który jest najbardziej innowacyjnym regionem w Unii. Klasyfikacja obejmuje też 73  regionalnych silnych innowatorów, regionalnych słabych innowatorów (29 regionów) oraz wspomnianych umiarkowanych innowatorów (98 regionów).

Regiony będące liderami innowacji osiągają dobre wyniki w odniesieniu do wszystkich wskaźników, w szczególności dotyczących systemu badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach. Odsetek regionów, w których odnotowano poprawę wyników, jest największy w przypadku umiarkowanych innowatorów (80 proc.), a najmniejszy w przypadku słabych innowatorów (45 proc.). W niektórych krajach będących umiarkowanymi innowatorami można wyodrębnić regionalne ośrodki doskonałości (na przykład Praha (Praga) w Republice Czeskiej, Kriti (Kreta) w Grecji oraz Friuli-Venezia Giulia (Friuli-Wenecja Julijska) we Włoszech).

Przeczytaj streszczenie rankingu: Innowacyjność regionów UE w 2019 roku