Innowacyjność w Europie w 2016 roku

Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która pozwala na porównanie poziomu rozwoju innowacji w państwach i regionach Europy.

Według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016, Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku, Polska przesunęła się o jedno miejsce wyżej na pozycję 23. Z tegorocznych zestawień wynika, że pod względem innowacyjności Unia Europejska dogania Japonię i USA. Polska znajduje się wśród państw UE, które są „umiarkowanie innowacyjne”.

Skok w rankingu dotyczył 14 z 25 wskaźników. Szczególnie zauważalny wzrost był w przypadku:

Udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R (BERD) w PKB (o 15 %),

Dochodów z licencji i patentów pochodzące z zagranicy (o 15%),

Wniosków o patenty PCT dotyczące wyzwań społecznych (o 11%),

Wspólnotowych wzorów przemysłowych (o 8,4%),

Wspólnotowych wzorów towarowych (o 8,2%),

Wniosków o patenty PCT (o 8 %).

Małopolska należy z kolei do grupy regionów „umiarkowanych innowatorów” – znalazło się w niej również 8 innych regionów z Polski. 7 polskich województw należy do najniższej grupy regionów w rozwoju innowacyjności – „skromnych innowatorów”.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało streszczenie prezentujące Małopolskę na tle pozostałych europejskich regionów oraz Polskę na tle pozostałych krajów należących do UE – streszczenie

European Innovation Scoreboard – raport

Regional Innovation Scoreboard- raport