Innowacje w małopolskich firmach. Wyniki badania

Innowacje to kluczowy element wpływający nie tylko na postrzeganie firmy jako prężnej i nowatorskiej, ale niejednokrotnie warunek utrzymania rynkowej pozycji.

Najnowszy raport MORR to wyniki ankiety przeprowadzonej na próbie 1200 małopolskich przedsiębiorców, która dotyczyła zakresu i rodzaju wdrażanych przez nich innowacji, a także planów i problemów pojawiających się w tej materii. Zapytaliśmy także przedsiębiorców  o to czy w podejmowaniu działań innowacyjnych, korzystają z zewnętrznego wsparcia. Zbadaliśmy również czy wdrażanie innowacji, koreluje z zasięgiem działania i profilem technologicznych  firmy.

Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych wyników badania. Zapraszamy również do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Infografika