Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017

Małopolska zajęła 2 lokatę w Indeksie Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017. Województwo znacząco zmniejszyło dystans do lidera – Mazowsza.

Polska gospodarka ma spory potencjał rozwojowy i staje się coraz bardziej innowacyjna na tle pozostałych krajów. W 2016 roku zajęła 39 miejsce na liście 128 najbardziej innowacyjnych gospodarek, zatem awansując o 7 miejsc względem 2015 roku. Wzrost na poziomie krajowym jest pochodną dobrze rozwijających się regionów.

Raport autorstwa ekspertów Banku Millennium Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017 zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności oraz charakteryzuje uwarunkowania sprzyjające rozwojowi innowacyjności w Polsce i na świecie. Polskie regiony są silnie zróżnicowane w zakresie wzrostu innowacyjności, niemniej w latach 2010 – 2015 zauważalne było zmniejszanie dystansu w indeksie innowacyjności między województwem mazowieckim a pozostałymi trzema regionami.

Wynik w rankingu powstał z sumowania wyników w 6 kategoriach, które według ekspertów Banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów:

[icon name=”battery-full” class=”” unprefixed_class=””] Wydajność pracy: przychód wygenerowany przez jednego zatrudnionego (w mln zł).

[icon name=”bar-chart” class=”” unprefixed_class=””] Stopa wartości dodanej (%): relacja wartości dodanej do przychodów firmy.

[icon name=”database” class=”” unprefixed_class=””] Wydatki na badania i rozwój (B+R): wydatki na 1 zatrudnionego w B+R.

[icon name=”flask” class=”” unprefixed_class=””] Edukacja policealna: liczba studentów na 10 tys. mieszkańców.

[icon name=”users” class=”” unprefixed_class=””] Pracujący w badaniach i rozwoju (B+R) w sektorze przedsiębiorstw na 1000 osób aktywnych zawodowo.

[icon name=”stack-overflow” class=”” unprefixed_class=””] Liczba wydanych patentów (na 1 mln mieszkańców).

W czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się niezmiennie 4 województwa, odpowiednio według lokat: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie.

Sukces tych województw tkwi w umiejętności przyciągania najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych jednostek. W tych regionach funkcjonują najlepsze uczelnie oraz ośrodki naukowo – badawcze. Dobrze rozwinięta oferta edukacyjna przyciąga kapitał ludzki, a dobra współpraca biznesu z nauką – kapitał finansowy.

Małopolska razem z Mazowszem i podkarpaciem przodują w takich obszarach jak wydatki na B+R (badania i rozwój) w relacji do PKB. Wysoka pozycja województwa mazowieckiego i małopolskiego jest konsekwencją ich wysokiego potencjału akademickiego, naukowego i gospodarczego.

Kolejne obszary, gdzie Małopolska i Mazowsze, mają najsilniejsze przewagi względem pozostałych regionów to liczba studentów (na 10 tys. mieszkańców) i osób pracujących w B+R (na 1 tys. aktywnych zawodowo). Aglomeracja krakowska i warszawska są uznawane za najlepiej rozwinięte ośrodki edukacyjne. Szeroko rozwinięta oferta, względnie dobrze dopasowana do potrzeb gospodarki innowacyjnej, kreuje szeroki zasób kadrowy, niezbędny do wdrażania nowatorskich rozwiązań w firmach.

Pełny raport dostępny na stronie Banku Millenium jak również Inforgrafika