Indeks Globalizacji Usług THOLONS 2018

KRAKÓW UPLASOWAŁ SIĘ NA 6. POZYCJI NA ŚWIECIE W TEGOROCZNEJ EDYCJI „INDEKSU GLOBALIZACJI USŁUG THOLONS 2018”.

Raport pn. „Indeks Globalizacji Usług Tholons” opracowywany jest cyklicznie przez zespół analityków z międzynarodowej grupy Tholons, której głównym celem działania jest doradztwo strategiczne i inwestycyjne z zakresu: rozwoju biznesu, wdrażania innowacji, cyfrowej transformacji, globalnej ekspansji, etc.

W ramach raportu został zaprezentowany ranking czołowych 50 tzw. krajów cyfrowych oraz zestawienie 100 najlepszych miast wyróżniających się pod względem warunków dla wdrażania globalnych i innowacyjnych usług.

Ranking został zbudowany na podstawie wskaźnika syntetycznego, składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne kraje bądź miasta w 6 kategoriach, które w największym stopniu determinują atrakcyjność danej jednostki terytorialnej dla lokalizacji nowoczesnych usług globalnych, tj.:

  • Talenty, umiejętności i jakość – populacja ogółem, zasoby pracy, jakość kadr, absolwenci szkół wyższych o profilu technicznym i nietechnicznym, etc.;
  • Katalizator biznesowy – zatrudnienie w sektorach BPO i IT, dostawcy dla sektorów BPO i IT, stopień wsparcia organizacyjnego, etc.;
  • Koszty operacyjne – wynagrodzenie w sektorach BPO i IT, koszty nieruchomości, etc.;
  • Infrastruktura i otoczenie biznesu – systemy transportu zbiorowego, lotniska, szpitale, instytucje edukacyjne, specjalne strefy ekonomiczne, parki IT, etc.;
  • Ryzyko i jakość życia – ryzyko polityczne, społeczne, naturalne, ekonomiczne, infrastruktura społeczna, etc.;
  • Cyfrowa transformacja i innowacje – otwarty ekosystem innowacji, różnorodność i dojrzałość systemu startupów, polityka innowacyjna i system zachęt, bezpieczeństwo cybernetyczne, społeczeństwo informacyjne, kompetencje cyfrowe, etc..

Jeśli chodzi o ranking globalizacji usług w odniesieniu do poszczególnych krajów, w 2018 r. liderem pod tym względem ponownie zostały Indie. W czołowej trójce plasują się także Filipiny oraz Brazylia. Polska zajęła miejsce poza pierwszą dziesiątką (tj. 11 lokata). W porównaniu do roku poprzedniego odnotowała tym samym spadek o dwie pozycje. Pozytywny jest fakt, że w 2018 r. Polska pozostała w dalszym ciągu liderem wśród wszystkich krajów UE. Kolejnym państwem wchodzącym w skład ugrupowania widniejącym w rankingu jest Irlandia, zajmująca 15 pozycję, a w dalszej kolejności: Czechy (22. lokata), Wielka Brytania (27. lokata), Rumunia (28. lokata), Węgry (29. lokata), Hiszpania (35. lokata), Bułgaria (38. lokata), Estonia (40. lokata), Łotwa (44. lokata), Słowenia (46. lokata) oraz Słowacja (47. lokata).

Mając na uwadze zestawienie 100 miast najbardziej atrakcyjnych pod względem świadczenia międzynarodowych usług o wysokim poziomie innowacyjności, w 2018 r. na pozycji lidera w tej kwestii uplasowała się indyjska aglomeracja Bangalore, słynąca jako znaczący ośrodek IT. Tuż za nią usytuowało się filipińskie miasto Manila oraz indyjskie miasto Bombaj. W czołowej dziesiątce miast w danym rankingu znalazło się jedno polskie miasto, tj. miasto Kraków, które zajęło 6. lokatę na świecie. Stolica województwa małopolskiego wyprzedziła tym samym takie znaczące dla rozwoju nowoczesnych usług miasta jak m.in.: Buenos Aires, Singapur, Toronto, Dubai, Birmingham, Johannesburg, Rio de Janerio, Sydney, Istanbul, Barcelona, etc. W porównaniu do roku 2017 Kraków zanotował wzrost o dwie pozycje. Kolejnym polskim miastem, które znalazło się w rankingu jest Warszawa, która zajęła 22. lokatę i awansowała o jedną pozycję względem roku poprzedniego. Na dalszych pozycjach uplasowały się ponadto: Wrocław (52. lokata) oraz Gdańsk (97. lokata).

Wykres. 1. Czołowa dziesiątka miast najbardziej atrakcyjnych dla świadczenia usług globalnych oraz miasta z Polski, które weszły do setki najatrakcyjniejszych miast

wykres usługi

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indeks Globalizacji Usług Tholons 2018”

W raporcie podkreśla się, że cyfryzacja stanowi obecnie kluczowy element globalnych zmian oraz modernizacji poszczególnych branż zarówno przemysłu, jak i usług. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w celu sprostania konkurencyjności globalnej muszą dostosować się do zachodzących zmian poprzez: wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych, metod zarządzania, innowacyjnych technologii oraz procesów.

Nowe trendy kształtujące transformację usług to m.in.: sztuczna inteligencja, mobilność, inteligentna automatyzacja usług i procesów, ekosystem startupów, uczenie maszynowe, zaawansowana analityka danych, umiejętności cyfrowe, bezpieczeństwo cybernetyczne, cyfryzacja finansów, etc. Aspekty te mają wpływ na zarówno redukcję kosztów, jak i bardziej efektywne operacje i działania w ramach danego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych branż usług.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.