Ilu imigrantów pracuje, studiuje, uczy się w Małopolsce?

Z roku na rok wzrasta liczba imigrantów rejestrujących swój pobyt na terenie Małopolski. Jest to zjawisko, które należy oceniać pozytywnie zarówno pod względem gospodarczego jak i społecznego rozwoju regionu. Pod koniec maja 2019 roku aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego posiadało 39,8 tys. cudzoziemców. Oznacza to, że w stosunku do 2014 roku ilość cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa zwiększyła się aż czterokrotnie.

Jak wygląda aktualna sytuacja imigrantów w Małopolsce prezentuje poniższa infografika:

Imigranci w Małopolsce

PRACA

Wśród branż, w których cudzoziemcy najchętniej podejmują zatrudnienie dominuje Przemysł i budownictwo. To dla tego sektora wydano w Małopolsce łącznie 54,5% zezwoleń na pracę w 2018 roku. Obcokrajowcy zatrudnieni w sektorze przemysłu to przede wszystkim Ukraińcy, Nepalczycy i Mołdawianie, w sektorze budownictwa – Ukraińcy. Zezwolenia wydane w sektorze usług stanowią 39,5% dokumentów. Wśród obcokrajowców podejmujących zatrudnienie w handlu największe grupy to Ukraińcy i Nepalczycy.

W 2018 roku wśród specjalistów, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji dominowali informatycy – 1 192 wydanych zezwoleń. Ponad 35,5% tej grupy stanowili Ukraińcy, kolejno obywatele Indii, Rosji i Brazylii. Liczba zezwoleń wydanych w innych grupach zawodów klasyfikowanych jako specjalistyczne była niewielka. I tak 64 zezwolenia dotyczyły pracowników wykonujących zawody medyczne, z czego zaledwie po jednym dla osób reprezentujących grupy zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Przedstawicielom zawodów nauczycielskich wydano 59 zezwoleń, z czego 31 – nauczycielom języków obcych. Jedynie 39 zezwoleń wydano obcokrajowcom reprezentującym zawody artystyczne.

NAUKA

Obok imigracji zarobkowej, na terenie Małopolski mamy do czynienia z silnym prądem imigracji edukacyjnej. W 2018 roku w małopolskich szkołach pobierało naukę 4,5 tys. dzieci cudzoziemców a na uczelniach wyższych w 2017 roku studiowało 8,4 tys. obcokrajowców.

Imigranci w systemie edukacji

Najpopularniejsze wśród cudzoziemców małopolskie uczelnie to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2,7 tys. osób studiujących), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ponad 2 tys. osób studiujących) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (ponad 1,2 tys. osób studiujących). Ponad 600 cudzoziemców studiowało również na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Najbardziej popularne wśród obcokrajowców okazały się stanowić takie kierunki jak biznes, administracja i prawo ­– wybrało je około 32% studiujących. Niemal 22% studentów cudzoziemców wybrało kierunki wpisujące się w nauki społeczne (zdecydowana większość tej grupy – ponad 1,5 tys. osób) oraz dziennikarstwo i informację.

Wśród obcokrajowców studiujących na małopolskich uczelniach w roku akademickim 2017/2018 dominowali Ukraińcy (66%). Około 5,5% stanowili Białorusini, 4,8% – obywatele Norwegii, a 3,1% – Hiszpanie.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie pt. Imigranci w województwie małopolskim