Działania na rzecz monitorowania i ewaluacji Polityki Spójności na szczeblu regionalnym – współpraca z partnerami zewnętrznymi

W dniach 18-19 listopada w Krakowie odbędzie się spotkanie poświęcone działaniom na rzecz monitorowania i ewaluacji Polityki Spójności na szczeblu regionalnym. Do udziału zostały zaproszone Regionalne Obserwatoria Terytorialne oraz Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych.

W pierwszym dniu spotkania odbędą się dwie sesje plenarne:
•    Nowe wyzwania rozwojowe i nowe potrzeby informacyjne
•    Planowanie i monitorowanie interwencji publicznej w oparciu o badania i analizy.

Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach:
•    Współpraca partnerska Urzędów Statystycznych – kierunki działania na przyszłość
•    Identyfikacja wspólnych obszarów badawczo-analitycznych oraz możliwości współpracy w tym zakresie – analizy zbiorcze i problemowe
•    Koncepcja powszechnego udostępniania danych w statystycznych systemach bazodanowych – nowe podejście
•    Identyfikacja wspólnych obszarów badawczo-analitycznych oraz możliwości współpracy w tym zakresie – analizy zbiorcze i problemowe – cd.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania – AGENDA.