Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski

Dostępność komunikacyjna to niezwykle istotny element organizacji przestrzeni  wpływający na szereg sfer, od poziomu życia począwszy aż po zróżnicowaną atrakcyjność inwestycyjną. ze względu na wzrost mobilności społeczeństwa dostępność transportowa staje się coraz ważniejszym wymiarem funkcjonowania regionu.

Ile potrzeba czasu, aby dojechać do konkretnych miast Małopolski? W ramach badania został oszacowany czas dojazdu do wybranych miast w Małopolsce oraz liczba ludności zamieszkała w izochronach: 0–30, 31–60, 60–90 i 90–120 minut dojazdu do miast: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia i Chrzanowa, z uwzględnieniem dostępności drogowej i kolejowej.

Najlepiej dostępne są i pozostaną Kraków, z racji swojego centralnego położenia i zorientowania sieci transportowych, oraz miasta zachodniej części regionu cieszących się bliskością gęsto zaludnionego województwa śląskiego. W publikacji przedstawiono aktualny poziom dostępności wraz z prognozą zmian do roku 2020 i 2023.

Dostępność czasową w największym stopniu poprawiają duże projekty – najczęściej finansowane i zarządzane na poziomie krajowym: autostrady, trasy ekspresowe oraz modernizacje głównych magistrali kolejowych. To one najbardziej skracają czas podróży i przesuwają kolejne gminy w obręb izochron o coraz niższych wartościach.

W raporcie podkreślono również ważną rolę kolei, szczególnie w kontekście transportu pasażerskiego. Jest ona niezwykle istotnym elementem jakiejkolwiek strategii zrównoważonego rozwoju, nie tylko takiego wpisanego przez poprawność polityczną. Kolej powinna być szkieletem dobrze funkcjonującego transportu publicznego.

Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski – raport

Jak zmieni się dostępność drogowa Krakowa pomiędzy 2016 i 2023 rokiem? Moduł wizualizacji danych MORR.