Doradztwo z zarządzania wiekiem dla małopolskich pracodawców

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym to już nie tylko konieczność ze względu na starzenie się społeczeństwa, to również wyraz zarządczej dojrzałości pracodawców, którym zależy nie tylko na zyskach, ale również na swoich pracownikach.

Chciałbyś dowiedzieć się jak motywować swoich zróżnicowanych wiekowo pracowników? Jak usprawnić komunikację, by pracownicy w rożnym wieku efektywniej ze sobą współpracowali? A może potrzebujesz się dowiedzieć jak rekrutować do swojej organizacji różne pokolenia rynku pracy?

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza małopolskich pracodawców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu zarządzania wiekiem do udziału w projekcie Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym. Projekt, bezpłatny, finansowany ze środków UE, jest skierowany do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) z terenu województwa małopolskiego (siedziba, filia, delegatura).

baner

Na czym polega zarządzanie pracą zespołu wielopokoleniowego?

Na strukturę zatrudnienia we współczesnych organizacjach składa się kilka pokoleń pracowników – przedstawiciele generacji baby boomers, pokolenie X, Y, Z. Są to pracownicy, którzy mają różne (czasem odmienne postawy), rożne wartości oraz inne mocne i słabe strony. Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym to więc zarządzanie różnorodnością i polega ono na zarządzaniu zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników przy uwzględnieniu ich specyficznych potrzeb, możliwości i kompetencji. Wiedząc, że pracownicy reprezentujący różne pokolenia, wymagają indywidualnego podejścia, łatwiej efektywniej nimi zarządzać.

Zarządzanie pracą zespołu wielopokoleniowego wymaga szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania (w tym z zarzadzania wiekiem), świadomości jak ważne jest dziś umiejętne zarządzanie pracownikami w różnym wieku oraz ogromnej cierpliwości i pomysłowości, które ostatecznie pozwolą zbudować efektywny zespół o zróżnicowanym doświadczeniu, osiągający ogromne sukcesy.

Podstawą muszą być jednak dobrze przemyślane, przynoszące wymierne korzyści biznesowe długofalowe strategie, uwzględniające prognozy dotyczące rynku pracy, coraz większe wyzwania związane z produktywnością czy starzejącym się społeczeństwem. W kontekście sytuacji pandemicznej, strategia zarządzania wiekiem może wskazać konkretne narzędzia umożliwiające przetrwanie organizacji w czasie pandemii koronawirusa, jak również w okresie pocovidowym

W ramach projektu „Lider HR” opracowywana jest właśnie strategia zarządzania wiekiem w organizacji, która zawiera diagnozę organizacji, analizę SWOT oraz rekomendację wdrożeń – działań naprawczych.

Doradztwo z ośmiu obszarów HR

 • rekrutacja,
 • kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego,
 • elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia,
 • motywowanie,
 • planowanie i rozwój kariery zawodowej,
 • przekwalifikowanie zmiana stanowiska pracy,
 • zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę,
 • ochrona i promocja zdrowia.

 

Warto wiedzieć, że podczas doradztwa mogą być np. poruszone takie tematy, jak:

 • zmniejszenie rotacji w rekrutacji i wprowadzanie nowych pracowników do pracy,
 • budowanie systemu szkoleń pracowników oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji,
 • budowanie systemu motywacyjnego dostosowanego do możliwości każdego pracodawcy,
 • budowanie systemu ocen pracowników,
 • planowanie wspólnie z pracownikiem ścieżki rozwoju i kariery zawodowej,
 • dostosowywanie stanowisk pracy do zmian, jakie zachodzą w miejscu pracy oraz
 • przekwalifikowanie pracowników w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
 • kształtowanie wewnętrznej komunikacji w celu podniesienia efektywności pracowników,
 • zarządzania wiekiem – jak zarządzać pracownikami w różnym wieku.

Podsumowanie projektu

Tematyka zarządzania wiekiem jest tak naprawdę uniwersalna, jej przesłanie dotyczące równego traktowania wszystkich pracowników bez względu na wiek, tworzenia przyjaznego środowiska pracy opartego na wzajemnym zaufaniu, szacunku, wymianie doświadczeń jest jeszcze bardziej aktualna w czasie kiedy większego znaczenia nabiera optymalizacja procesów, kreatywność, współpraca i wzrost efektywności pracy. Dużo większe szanse na szybsze opanowanie sytuacji kryzysowych i niepewnych mają te organizacje, które posiadają wypracowane i znane pracownikom standardy pracy oraz komunikacji dające im poczucie stabilności i kontroli.

Wprowadzając standardy dobrego zarządzania oraz tworząc wysokiej jakości miejsca pracy w ramach przejrzystej strategii zarządzania wiekiem, organizacja może także pozytywnie wpłynąć na swój wizerunek jako pracodawcy, gdyż efektywne zarządzanie zróżnicowanym pokoleniowo zespołem sprzyja budowaniu relacji z pracownikami, klientami i kontrahentami w różnym wieku.

Strona www projektu: https://www.marr.pl/liderhr/

Przykładowe opinie nt. projektu firm, które brały udział w projekcie:

https://www.facebook.com/groups/542448679846196/posts/736163820474680/

https://www.youtube.com/watch?v=NcmZ8PbbH6g

https://www.facebook.com/Malopolska.Agencja.Rozwoju.Regionalnego/photos/pcb.4837650242917870/4837646979584863

https://www.facebook.com/Malopolska.Agencja.Rozwoju.Regionalnego/photos/pcb.4837650242917870/4837646976251530