Małopolanie w badaniu „Diagnoza Społeczna – Warunki i jakość życia Polaków”

Prof. Janusz Czapiński z zespołem realizuje kompleksowe badanie „Diagnoza Społeczna – Warunki i jakość życia Polaków”.  Badanie „Diagnoza Społeczna” jest realizowane cyklicznie, co dwa lata. Pierwsza edycja badania miała miejsce w 200 roku.

W badaniu są uwzględniane ważne aspekty życia gospodarstw domowych i ich członków — zarówno ekonomiczne (np. dochód, zasobność materialna, oszczędności, kredyty), jak
i pozaekonomiczne (np. edukacja, leczenie, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych).

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało wyciąg z badania uwzględniając obraz Małopolan na tle pozostałych regionów. Małopolska jest jednym z 4 regionów obok mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego i lubelskiego, w których w ostatnich 8 latach najbardziej wzrosła jakość życia.

„Diagnoza Społeczna” – Warunki i jakość życia Polaków – streszczenie

„Diagnoza Społeczna” – Warunki i jakość życia Polaków – raport