Cykl seminariów dotyczących budżetu obywatelskiego

Z roku na rok coraz więcej samorządów decyduje się na budżet obywatelski – a rozwiązanie to staje się powoli standardem w zarządzaniu publicznym w regionie. Wicemarszałek Sorys podkreślał, że warto dopuścić do planowania wydatków gminy, powiatu czy województwa ich mieszkańców. – Województwo Małopolskie jako pierwsze województwo w kraju zorganizowało budżet obywatelski  przeznaczając na cały region aż 6 mln zł – przypomniał wicemarszałek dodając, że aktualnie trwa zgłaszanie projektów do BO Małopolska.

W pierwszej części spotkania przedstawiono wyniki badania budżetów partycypacyjnych realizowanych w gminach Małopolski, z których wynika że  pierwsze w województwie BO wdrożono w 2013r. w 4 gminach oraz w 4 dzielnicach Krakowa. W 2014 roku 9 gmin przeprowadziło ten proces, a w 2015 roku BO realizowało 19 gmin. W latach 2013–2015 najwięcej gmin zorganizowało po jednej edycji głosowania nad BO, natomiast małopolskim rekordzistą jest Tarnów, w którym przeprowadzono już 4 takie głosowania.

Z badania wynika również, że wzrasta ogólne zainteresowanie tym procesem. Spośród 118 badanych gmin, które do tej pory nie zrealizowały ani jednej edycji budżetu obywatelskiego, 19 gmin (16,1%) przewiduje organizację tego procesu w przyszłości.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, w czasie których uczestnicy mogli się zapoznać z metodami i technikami partycypacji społecznej, a także przygotować się do samodzielnego koordynowania budżetu obywatelskiego w swojej  gminie. Celem spotkań jest przybliżenie tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym .

Cykl seminariów w Krakowie, Nowym Sączu  i Tarnowie przygotowało Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.