Budżet Obywatelski w Małopolsce – Poradnik

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom decydować o tym na co wydać pieniądze publiczne. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.  Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Pod adresem http://bo.malopolska.pl/ zainteresowani odnajdą wszystkie niezbędne informacje na temat akcji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego w województwie małopolskim

Z myślą o małopolskich pracownikach samorządowych Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opracowało krótki poradnik, zawierający najważniejsze zagadnienia związane z tematem budżetów obywatelskich. Omówiono w nim m.in. podstawy prawne, korzyści płynące z wdrożenia procedury zarówno dla społeczności lokalnej, jak i władz samorządowych, przedstawiono cechy konstytutywne oraz zaprezentowano poszczególne kroki wraz ze wskazówkami, z jakich rozwiązań warto skorzystać, a czego unikać.

Zapraszamy do lektury>>>