Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST w 2017 r.

Małopolska coraz wyżej w rankingu „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST”

Od kilku lat miesięcznik „Wspólnota” publikuje raport „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST”. Jak w latach ubiegłych autorem opracowania jest profesor Paweł Swianiewicz.

Mając na uwadze ranking zamożności polskich województw, w 2017 r. Małopolska uplasowała się na 11. pozycji w skali kraju z wynikiem 215,9 zł per capita, wyprzedzając m.in. województwo śląskie (215,6 zł per capita) oraz łódzkie (200,2 zł per capita). Liderem pod tym względem, podobnie jak w latach ubiegłych, jest województwo mazowieckie (357,0 zł per capita). W czołowej trójce mieszczą się także województwa: dolnośląskie (252,2 zł per capita) oraz zachodniopomorskie (250,4 zł per capita).

Pozytywny jest fakt, że w porównaniu do rankingów z lat poprzednich, w 2017 r. Małopolska zajęła najwyższe jak dotąd miejsce na tle pozostałych województw w Polsce. W latach 2010-2016 zamykała bowiem nieprzerwanie omawiany ranking, plasując się na ostatniej pozycji. Jedną z przyczyn pozostawania województwa małopolskiego z roku na rok poza czołową dziesiątką w rankingu zamożności w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest niewątpliwie fakt, iż Małopolska stanowi jeden z najbardziej zaludnionych regionów w skali kraju – w 2017 r. na 1 km2 przypadało 223 mieszkańców (średnia dla kraju – 123 osób na km2), co uplasowało województwo małopolskie na pozycji wicelidera, za województwem śląskim.

W rankingu zamożności miast wojewódzkich, w 2017 r. Kraków znalazł się ponownie na 5. miejscu w skali kraju z wynikiem 5 183,5 zł per capita. Wyprzedziły go takie miasta jak: Warszawa (7 117,7 zł per capita), Opole (5 722,9 zł per capita), Wrocław (5 449,4 zł per capita) oraz Poznań (5 236,5 zł per capita). W latach 2010-2017 stolica Małopolski utrzymywała się pod tym względem na stosunkowo niezmienionej pozycji.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczenie raportu pn. „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST w 2017 r.”.

 

Raport pn. „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST w 2017 r.” zawierający pełny ranking dostępny jest na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/