Bogactwo Samorządów, czyli krótko o małopolskich samorządach w „Rankingu dochodów JST 2014”

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” od 2011 roku publikuje ranking zamożności polskich samorządów. Ranking opracowywany jest dla każdego szczebla i rodzaju administracji samorządowej i każdy z tych rankingów jest odrębny.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. Rankingi Wspólnoty są publikowane rok po okresie którego dotyczą zebrane w tym zestawieniu dane.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało syntetyczne zestawienie obrazujące poziom zamożności małopolskich samorządów na tle najbogatszych oraz generalnie samorządów z innych regionów.

Ranking bogactwa samorządów. Ranking dochodów jst 2014 – streszczenie

Ranking bogactwa samorządów. Ranking dochodów jst 2014 – raport