Biznes w cieniu pandemii. Wyniki badania

Ograniczenia związane z pierwszą falą pandemii dotknęły praktycznie wszystkie firmy, chociaż z różnym skutkiem.

Finanse na minusie

Pandemiczne obostrzenia poważnie odcisnęły  się na budżetach małopolskich firm. Według deklaracji ankietowanych, niemal połowa z nich musiała ograniczyć swoją działalność. Wpłynęło to na pogorszenie samooceny ich sytuacji finansowej na przestrzeni roku. Podczas gdy 2019 r. przyniósł poważne trudności jedynie  3% badanych przedsiębiorców, 2020 r. zakończył się finansowym tąpnięciem już dla 21% ankietowanych. Zmniejszyła się również liczba przedsiębiorców określających swoją sytuację jako stabilną – z 53% do 44%.

To wszystko sprawia,  że przedsiębiorcy nie patrzą w najbliższą przyszłość z optymizmem. Zdecydowana większość obawia się pogorszenia sytuacji w najbliższych miesiącach, a jednocześnie ponad 20% w ogóle nie jest w stanie przewidzieć zmian mogących przełożyć się na sytuację finansową swojej firmy. Co więcej, niemal jedna trzecia (32%) deklaruje, że pandemiczny lockdown przyniósł ich biznesom straty, których nie będą już w stanie odrobić. Ponad połowa musiała szukać wsparcia finansowego, aby zapłacić składki ZUS i podatki. Jedynie 14% przyznało, że nie odczuło wpływu pandemii na sytuację finansową firmy.

Bez rewolucji w zatrudnieniu

Poważny zgrzyt w bilansach finansowych wielu firm nie przełożył się na drastyczne pogorszenie deklarowanego poziomu zatrudnienia. Niemal 80% badanych stwierdziło, że pandemia nie miała na to wpływu. Oceniając pod tym względem 2019 r. i 2020 r. prawie tyle samo przedsiębiorców (odpowiednio 74% i 75%) zadeklarowało, że sytuacja kadrowa w ich firmie pozostaje na stabilnym poziomie.

Niewielkie zmiany nastąpiły również w warunkach pracy. 13% ankietowanych przyznało, że wprowadziło formę zdalną bądź hybrydową, a po 7% obniżyło wynagrodzenia kosztem utrzymania etatów oraz zmieniło system wykorzystywania urlopów.

Jednocześnie zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (58%) liczy, że w kolejnych trzech miesiącach zatrudnienie w ich firmach pozostanie na stabilnym poziomie. 25% wskazuje z kolei na możliwość jego pogorszenia.

fragment klawiatury komputera z przyciskiem z napisem help

Oczekiwane wsparcie

Pakiety pomocowe dla biznesu (uruchamiane przez rząd i samorządy) miały na celu nie tylko pomóc przetrwać im czas obostrzeń, ale także zapobiec ewentualnym masowym zwolnieniom. Jak pokazało badanie, największą popularnością wśród małopolskich przedsiębiorców cieszyło się wsparcie oferowane przez administrację rządową. Ponad 70% skorzystało z możliwości umorzenia składek ZUS i pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Z kolei 53% badanych wskazało, że są beneficjentami rządowej tarczy antykryzysowej.

Wsparcie finansowe wskazywane jest ponadto najczęściej jako preferowana przez firmy forma pomocy (44%). 16% badanych zadeklarowało, że oczekiwałoby umorzenia składek ZUS, a 11% liczy na wsparcie doradcze. Co istotne, niemal jedna piąta ankietowanych (19%) stwierdziła, że nie oczekuje żadnej pomocy.

***

Dane zostały sporządzone na podstawie badania pt. „Małopolskie podmioty gospodarki narodowej wobec epidemii Covid-19” . Po realizacji ankiet z mieszkańcami regionu i samorządami, serię pytań skierowano do przedsiębiorców − najbardziej poszkodowanej gospodarczymi obostrzeniami grupy. Przeprowadzone wywiady telefoniczne pozwoliły uzyskać informację m.in. o aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej w firmach, a także poznać oczekiwania przedsiębiorców w zakresie preferowanych form wsparcia.

Badanie zrealizowano na przełomie października i listopada 2020 r. W sumie przeprowadzono 1200 wywiadów telefonicznych z przedstawicielami małopolskich firm.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, a także najważniejszymi wynikami badania opinii przedsiębiorców Region w czasie pandemii.