Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce 2018

W 2018 r. Małopolska pobiła kolejny turystyczny rekord. Do naszego regionu przyjechało w sumie 16,78 mln osób, co stanowiło wzrost na poziomie 5,14% w porównaniu do 2017 r. Wzrosła zarówno liczba odwiedzających z Polski (13,28 mln osób), jak i z zagranicy (3,5 mln osób), przy czym przyrost tej pierwszej był nieznacznie większy (o 5,31%) niż drugiej (o 4,48%). W sumie turyści z kraju i zagranicy pozostawili w regionie ponad 14 mld zł.

  • Turyści zagraniczni stanowili 20% ogółu turystów nocujących w Małopolsce. Wśród nich dominowali przyjeżdżający z Niemiec (18,9%). Na kolejnych miejscach uplasowali się turyści z Francji (11,2%), Wielkiej Brytanii (8,2%), Ukrainy (8,2%) i Włoch (7,8%).
  • Spośród turystów krajowych, ponownie, jak co roku, zdecydowanie przeważały osoby z województwa małopolskiego 33%, śląskiego 14,3%, mazowieckiego 11,6%. i podkarpackiego 7,9%.
  • Głównym celem przyjazdu do Małopolski według ogółu respondentów był wypoczynek (31%), a w dalszej kolejności zwiedzanie zabytków (19%) i turystyka aktywna (10,8 %).
  • Najpopularniejszą bazą noclegową wśród turystów krajowych były pensjonaty (16,9%). 15% nocowało we własnym domku/mieszaniu, a 14,8% korzystało z usług hotelu. Popularnym wśród krajowców był także nocleg u rodziny (prawie 11%) czy wynajem apartamentu (8,3%). Dużą popularnością cieszyły się również noclegi w obiektach agroturystycznych (prawie 9% udziałów). Turyści zagraniczni postawili z kolei w większości na noclegi w hotelach (41,8%).
  • Najważniejszymi źródłami informacji na temat Małopolski oraz jej atrakcji dla odwiedzających jest rodzina, znajomi, szkoła, strony www oraz przewodnicy.

Infografika przedstawia dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce w 2018 roku

  • Turyści krajowi wydali przed przyjazdem do Małopolski średnio 286 zł na osobę, a zagraniczni 465 zł na osobę. Wśród obcokrajowców najwięcej w tym zakresie (ok. 1,2 tys. zł na osobę) wydawali goście z Australii i Holandii. Sumy w granicach 900 zł wydatkowali odwiedzający z krajów skandynawskich, tj. Norwegii i Szwecji, a ok. 800 zł – z Portugalii i USA. Ponad 500 zł wydawali Francuzi, Belgowie, Kanadyjczycy i Irlandczycy. Najniższe wydatki przed przyjazdem charakterystyczne były dla gości z Austrii, Ukrainy i Rosji – ok. 200 zł na osobę. Z kolei podczas pobytu w Małopolsce w goście krajowi wydawali średnio prawie 560 zł na osobę, natomiast odwiedzający z zagranicy o ponad 2/3 więcej.
  • Największa część tej kwoty (ok. 40%) przeznaczana była na noclegi (380 zł w przypadku Polaków i ok. 620 zł w odniesieniu do cudzoziemców). Na wyżywienie oraz na tzw. inne wydatki (głównie zakupy pamiątek, gadżetów, napojów, artykułów spożywczych, skipassy, karnety itd.) wydatkowane były podobne sumy – po ok. 200 zł przez odwiedzających z Polski i po ok. 300 zł przez obcokrajowców. Najmniej odwiedzający Małopolskę w 2018 r. wydawali na lokalny transport i bilety wstępu do atrakcji turystycznych – po ok. 100 zł Polacy i po ok. 120 zł goście zagraniczni. W sumie średnio na osobę odwiedzający z Polski wydawał ok. 840 zł, a odwiedzający z zagranicy – ok. 1400 zł.
  • W pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych miejsc w Małopolsce w 2018 r. znalazły się: Kraków, Zakopane, Wieliczka, Oświęcim, Niedzica/Czorsztyn, Szczawnica/Krościenko nad Dunajcem, Ojcowski Park Narodowy/Pieskowa Skała, Krynica Zdrój, Tatry i Wadowice.
  • Turyści oceniają przeważnie wysoko ofertę turystyczną Małopolski. Najbardziej pozytywne oceny otrzymały kolejno: atrakcje, atmosfera, gościnność, gastronomia i życzliwość.  85,3% wśród ogółu odwiedzających zadeklarowało, ze przyjedzie do Małopolski ponownie.

Infografika przedstawia dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce w 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją – Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 roku.

Metodologia badania: Badanie zostało zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych zrealizowanych od stycznia do grudnia 2018 r. wśród odwiedzających Małopolskę w celach turystycznych (n = 7000 osób) Posiłkowano się także danymi wtórnymi z Bazy Danych Regionalnych oraz komunikatów, biuletynów, publikacji elektronicznych dostępnych w witrynie i udostępnionych przez GUS.