Badanie rad senioralnych funkcjonujących w Małopolsce

Rady seniorów zaczęły powstawać 10 lat temu, a podstawą do tego była wprowadzona w 2013 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Do tej pory uformowało się ich w Polsce około 350 na 2477 gmin. W Małopolsce według różnych źródeł funkcjonuje ponad 30 tych organów. W celu zebrania danych i poznania barier dotyczących ich funkcjonowania w regionie badanie przeprowadzone zostanie w drugim kwartale 2023 roku.

 

Rady seniorów działają na podstawie artykułu 5c ustawy o samorządzie gminnym, który został wprowadzony 21 października 2013 r. Z kolei w kwietniu br. weszła w życie nowelizacja, która zwiększyła rolę tych ciał.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego rozpoczęło badanie rad funkcjonujących w gminach województwa małopolskiego. Będzie to częściowo aktualizacja danych (m.in. liczby tych rad) zebranych w 2019 roku przez Stowarzyszenie „Mila” w ramach projektu pt. „Małopolska Sieć Rad Seniorów”. Analizy będą również dotyczyły wątków, które nie znalazły się w raporcie „Gminne rady seniorów w Małopolsce”.

Samorząd regionu małopolskiego od kilkunastu lat stara się wspierać istniejące i nowo powstające organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, w tym rady seniorów, w ramach prowadzonej polityki senioralnej. Wyniki analizy będą więc miały kluczowe znaczenie przy projektowaniu dalszych działań województwa w kontekście „srebrnej gospodarki”.

W ramach projektu badawczego zostaną przeprowadzone dwie ankiety – jedna z gminami oraz, w kolejnym etapie, druga z przedstawicielami rad seniorów działających w Małopolsce. Analizy odpowiedzi zostaną przeprowadzone przez pracowników Obserwatorium.