Badanie małopolskich seniorów – potrzeby, aktywności, wsparcie, zdrowie

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi badanie wśród mieszkańców województwa w wieku powyżej 60 lat, które pomoże poznać skalę aktywności małopolskich seniorów w obszarze: edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, wolontariatu oraz przemysłów czasu wolnego.

Badanie ukierunkowane jest na wsparcie instytucji zajmujących się problematyką osób starszych w diagnozowaniu oraz jeszcze bardziej efektywnym profilowaniu oferty dla seniorów zgodnie z faktycznymi potrzebami. Istotnym elementem jest bowiem to, aby jednostki samorządowe (zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym) realizujące różnorodne działania, projekty i przedsięwzięcia (w tym konkursy ofert) na rzecz seniorów posiadały informacje, jakiego typu inicjatywy:

  • najlepiej służą zaspokajaniu potrzeb osób powyżej 60. roku życia,
  • powinny być kierowane do jakich osób (w zależności od płci, miejsca zamieszkania, oczekiwań, wykształcenia itd.),
  • przyczyniają się do poprawy jakości życia poszczególnych jednostek i wpływają na gospodarkę regionu oraz społeczeństwo,
  • powinny być w większym stopniu rozwijane i promowane, a jakie działania charakteryzują się nasyceniem i powinny być ograniczane.

Innym z celów badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób epidemia COVID-19 wpłynęła na zmianę w podejmowanych przez seniorów codziennych aktywnościach.

Kolejnym obszarem objętym projektem jest sprawdzenie świadomości osób starszych na temat zagrożeń bezpieczeństwa konsumenckiego, takich jak np. „oszustwa na wnuczka”.

Badanie rozpoczęło się w październiku bieżącego roku. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w nim jest wywiad telefoniczny z Małopolanami powyżej 60. roku życia. Ponadto zostaną zrealizowane wywiady indywidualne z przedstawicielami m.in. Małopolskich Rad Seniorów, Małopolskich Centrów Aktywności Seniorów, Klubów Seniora oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych instytucji działających w obszarze srebrnej gospodarki.

Koordynację badania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzą:

Barbara Surmacz, tel. 12 63 03 558,

Kinga Krasoń-Pilch, tel. 12 29 90 692,

e-mail: morr@umwm.malopolska.pl

Zamówienie jest realizowane przez konsorcjum firm Utila Sp. z o.o. oraz EU-Consult Sp. z o.o.