Badania ankietowe dla samorządów

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi dwa badania, których wyniki posłużą m.in. przygotowaniu diagnozy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Dane będą pochodzić z internetowych ankiet skierowanych do małopolskich samorządów (gmin i powiatów). Dotyczą one:

Każdy z respondentów otrzymał unikatowe linki przekierowujące do wypełnienia poszczególnych ankiet w wersji elektronicznej.

Ze strony Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego nadzór nad realizacją badania w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stref inwestycyjnych sprawuje Pan Maciej Filiks tel.: (12) 299 08 30, e-mail: Maciej.Filiks@umwm.malopolska.pl oraz Pan Rafał Poniewski tel.: (12) 630 33 68, e-mail: Rafal.Poniewski@umwm.malopolska.pl.

W obszarze związanym z edukacją badanie nadzorują: Pan Marcin Węgrzyn tel.: (12) 299 08 30, e-mail: Marcin.Wegrzyn@umwm.malopolska.pl oraz Pani Magdalena Danek tel.: (12) 630 33 74, e-mail: Magdalena.Danek@umwm.malopolska.pl.