Awans Polski w prestiżowym rankingu „Doing Business”

Polska zajęła 24. miejsce w najnowszym rankingu „Doing Business 2017”, stworzonym i zrealizowanym przez Bank Światowy, o jedno miejsce wyżej niż rok wcześniej i aż o 51 w porównaniu z 2009 rokiem.

O BADANIU BANKU ŚWIATOWEGO

„Doing Business” to publikowany od 2003 roku raport Banku Światowego. Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w różnych krajach świata (ostatni raport zawiera informacje ze 190 gospodarek świata). W badaniu analizowano przepisy regulujące działalność firm w zakresie między innymi pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Tegoroczny ranking opiera się na danych zebranych dla: 48 gospodarek w Afryce Subsaharyskiej, 32 w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, 25 w Azji Wschodniej i na Pacyfiku, 25 w Europie Wschodniej i Azji Środkowej, 20 na Bliskm Wschodzie i w Północnej Afryce, 8 w Azji Południowej oraz 32 gospodarek należących do wysoko rozwiniętych krajów OECD.

Raport prezentuje dane dotyczące pojedynczych wskaźników, jak i 2 zagregowanych pomiarów, do których należą:

ranking łatwości prowadzenia działalności gospodarczej,
wskaźnik Distance to frontier (DTF), wskaźnik odległości od granicy, który oznacza wartość ukazującą, w jakim stopniu dana gospodarka (średnio) odbiega od najlepszego wyniku osiągniętego przez którąkolwiek ze 190 badanych gospodarek na świecie w ramach każdego z opracowanych wskaźników. Pomiar ten unormowano w przedziale od 0 do 100, gdzie liczba 100 oznacza wartość graniczną najlepszych praktyk.

„Doing Business 2017” bada przy użyciu 10 wskaźników obszary przepisów istotnych dla całego cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw:

Zakładanie firmy, czyli procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład początkowy.
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę, czyli procedury, czas oraz koszt inspekcji oraz uzyskiwania pozwolenia.
Wskaźnik energii elektrycznej, czyli czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycznego dla nowo wybudowanego przedsiębiorstwa.
Rejestrowanie własności, czyli procedury, czas oraz koszt rejestrowania nieruchomości.
Otrzymywanie kredytu, czyli stopień regulacji kredytów oraz ilość informacji na temat kredytowania.
Ochrona inwestorów, czyli zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu przed współudziałowcami.
Płacenie podatków, czyli liczba płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz część dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek.
Handel zagraniczny, czyli liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego, aby przedsiębiorca mógł importować lub eksportować.
Zawieranie umów, czyli procedury, czas i koszt zawierania i egzekwowania umów dłużnych.
Likwidacja przedsiębiorstwa, czyli czas i koszt związany z zakończeniem działalności oraz stopa odzysku.

RANKING KRAJÓW

W najnowszej edycji, w której oceniono 190 krajów, zwycięzcą została Nowa Zelandia, która wyprzedziła Singapur – lidera z ostatnich lat. Trzecie miejsce zajęła Dania. W pierwszej „dziesiątce” znalazły się również: 4. Hongkong, 5. Korea Południowa, 6. Norwegia, 7. Wielka Brytania, 8. Stany Zjednoczone, 9. Szwecja i 10. Macedonia. Natomiast w drugiej i trzeciej „dziesiątce” znalazły się obok Polski: 11. Tajwan, Chiny, 12. Estonia, 13. Finlandia, 14. Łotwa, 15. Australia, 16. Gruzja, 17. Niemcy, 18. Irlandia, 19. Austria, 20. Islandia, 21. Litwa, 22. Kanada, 23. Malezja, 24. Polska, 25. Portugalia, 26. Zjednoczone Emiraty Arabskie, 27. Czechy, 28. Holandia, 29. Francja i 30. Słowenia.

MIEJSCE POLSKI W RANKINGU

Tegoroczne 24. miejsce jest najwyższe, jakie do tej pory udało się Polsce uzyskać w badaniu. W 2009 roku Polska zajmowała 76 miejsce. Awans o jedno miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem był możliwy dzięki wprowadzeniu prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji prawa budowlanego.

Nasz kraj najlepiej wypadł w kategorii „handel zagraniczny, czyli liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego, aby przedsiębiorca mógł importować lub eksportować” (od kilku lat zajmuje w tej kategorii I miejsce).

Najgorszymi wynikami Polska wykazała się w kategoriach: „zakładanie firmy” oraz „dochodzenie należności z umów”.

Nowe prawo restrukturyzacyjne ułatwia wierzycielom dochodzenie roszczeń, przyspiesza postępowania i daje stronom większy wpływ na przebieg tych postępowań.

Eksperci Banku Światowego docenili też zalety znowelizowanego prawa budowlanego. Dzięki tej noweli łatwiej jest w Polsce uzyskać pozwolenie na budowę. Nie ma już przymusu dołączania do projektu budowlanego m.in. gwarancji dostawy i warunków przyłączenia mediów. Autorzy raportu zauważyli, że większość polskich przedsiębiorców nadal nie korzysta z możliwości szybszej i tańszej rejestracji firm przez internet.

Pozycja Polski w poszczególnych kategoriach w rankingu „Doing Business 2017” (w nawiasie odległość do pozycji z ub. roku):

– zakładanie firmy – 107 (w ub. roku – 102),
– uzyskiwanie pozwolenia na budowę – 46 (w ub. roku – 52),
– uzyskanie przyłącza elektrycznego – 46 (w ub. roku – 48),
– rejestrowanie nieruchomości – 38 (w ub. roku – 36),
– otrzymywanie kredytu – 20 (w ub. roku – 19),
– ochrona inwestorów mniejszościowych – 42 (w ub. roku – 40),
– płacenie podatków – 47 (w ub. roku – 44),
– handel zagraniczny – 1 (w ub. roku – 1),
– dochodzenie należności z umów – 55 (w ub. roku – 56),
– procedury upadłościowe – 27 (w ub. roku – 33).