Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski i małopolskich podregionów w świetle wyników atrakcyjności polskich województw i podregionów

Inwestycje są motorem wzrostu społeczno-gospodarczego, aby przyciągnąć kapitał krajowy czy zagraniczny niezbędna jest znajomość mocnych i słabych stron własnego regionu przez władze lokalne a także posiadanie wiedzy na temat atutów konkurencji. Wiedza i świadomość przewag konkurencyjnych pomaga przy zarządzaniu atrakcyjnością inwestycyjną i przy opracowaniu polityki inwestycyjnej i poinwestycyjna. Odpowiednio opracowana strategia sprzyja pozyskaniu inwestora, któremu będzie zależało na wsparciu rozwoju regionu.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od kilku lat bada atrakcyjność inwestycyjna polskich województw oraz podregionów. Metodologia została opracowana osobno dla regionów i podregionów i o ile w przypadku województw autorzy badania skupiają się na uniwersalnych cechach to dla podregionów opracowano charakterystykę dla 3 rodzajów inwestorów: przemysłowych, usługowych i działających w dziedzinach zaawansowanych technologicznie.

Projekt badawczy jest realizowany corocznie przez zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało krótkie streszczenie raportu obrazujące atrakcyjność Małopolski i jej podregionów.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2015 roku – streszczenie

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2015 roku – raport