Ankieta z małopolskimi placówkami oświatowymi

Praca z dziećmi i młodzieżą cudzoziemcami to codzienność coraz większej liczby małopolskich placówek edukacyjnych. Wyzwania związane zarówno z samym procesem nauczania, jak i integracją społeczną młodych migrantów uwypuklił zwłaszcza konflikt zbrojny w Ukrainie i związany z nim masowy napływ uchodźców.

Województwo Małopolskie przygotowuje obecnie dokument strategiczny dotyczący integracji migrantów w Małopolsce w zakresie projektu pn. „Małopolska Otwarta” finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przeprowadza badanie ankietowe w celu wypracowania diagnozy niezbędnej do zaplanowania kierunków przyszłych działań. Ankieta została rozesłana online do objętych zakresem badania placówek oświatowych.

Wszystkie placówki, które otrzymały wiadomość email z linkiem do ankiety, prosimy o udział w badaniu. Państwa odpowiedzi będą stanowić istotny wkład w wypracowanie kierunków przyszłych interwencji związanych z obszarem edukacji oraz integracją społeczną dzieci i młodzieży cudzoziemców.