Ankieta internetowa na temat pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej realizuje projekty skierowane do jednostek samorządu terytorialnego wspierających przebywających na terenie województwa uchodźców z Ukrainy. W ramach tych działań planowane jest wsparcie finansowe niektórych inicjatyw podejmowanych przez samorządy lokalne.

Społeczności lokalne, organizacje pozarządowe oraz samorządy wszystkich szczebli udowodniły swoje wielkie zaangażowanie w bezpośrednią pomoc potrzebującym, już od pierwszych dni wojny w Ukrainie. W ciągu tych kilku miesięcy zmieniają się zarówno potrzeby jak i formy wsparcia co wynika z usamodzielniania się i stopniowej asymilacji osób przybyłych z Ukrainy.

W celu identyfikacji aktualnych potrzeb małopolskich samorządów w zakresie dalszego wsparcia uchodźców z Ukrainy Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi badanie wśród gmin i powiatów.

W ramach ankiety internetowej zbierane są podstawowe informacje o zaangażowaniu środków finansowych z budżetów JST na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz o pojawiających się potrzebach wymagających dodatkowego zaangażowania finansowego. Zebrane informacje pozwolą na efektywne wykorzystanie dostępnych środków na realne potrzeby samorządów w zakresie możliwie optymalnej formy pomocy obywatelom Ukrainy.