Ankieta dla NGO – Małopolski III sektor. Kondycja i potencjał

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało ankietę badawczą skierowaną do małopolskich organizacji pozarządowych, dotyczącą współpracy NGO (ang. non-government organizations) z samorządem województwa małopolskiego.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 17 grudnia 2021 roku.

Celem prowadzonego badania jest analiza zmian w III sektorze oraz poznanie potrzeb małopolskich organizacji pozarządowych. Dzięki odpowiedziom zawartym w ankiecie możliwe będzie zdefiniowanie zakresu działań organizacji, poznanie ich sposobów pracy z odbiorcami oraz sytuacji finansowej i problemów. Zbadana zostanie też ocena dotychczasowej współpracy z samorządem województwa małopolskiego.

Zgromadzony materiał posłuży do wypracowania założeń do wieloletniego programu współpracy samorządu województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i pozwoli wskazać kierunki i obszary współpracy na najbliższe lata.

Udzielenie odpowiedzi na pytania nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Udzielone odpowiedzi mają charakter anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie do zestawień i analiz zbiorczych.

We wszystkich sprawach związanych z badaniem należy kontaktować się z Andrzejem Bindą,
e-mail: Andrzej.Binda@umwm.malopolska.pl, tel.: 12 29 90 692.