Jak aktywne są małopolskie samorządy? Ranking aktywności społecznej

Które polskie gminy najmocniej wspierają organizacje pozarządowe, a w których społeczność bierze najbardziej aktywny udział w wyborach? Gdzie działa najwięcej organizacji pozarządowych a gdzie odbywa się największa liczba zbiórek publicznych? Na te pytania odpowiada nowy ranking pisma „Wspólnoty” i Fundacji Klon/Jawor.

Na potrzeby rankingu wzięto pod uwagę 4 wymiary aktywności:

  1. Aktywność obywatelską.
  2. Zaangażowanie mieszkańców w działalność organizacji pozarządowych.
  3. Aktywność jst w zakresie wspierania organizacji pozarządowych (ngo’s).
  4. Aktywność społeczna w nieformalnych inicjatywach, typu zbiórki publiczne.

W rankingu wyodrębniono kategorie – wiejskie, miejsko-wiejskie, małe miasta (do 50 tys. mieszkańców), średnie miasta (50-100 tys. mieszkańców) oraz duże miasta (powyżej 100 tys. mieszkańców).

Nowy Sącz w grupie miast średnich i Kraków w kategorii dużych miast  stanęły na podium w rankingu aktywności społecznej.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało krótkie streszczenie rankingu aktywności społecznej samorządów, w którym przeanalizowano przede wszystkim pozycję małopolskich samorządów.

Ranking aktywności społecznej w samorządach – streszczenie

Ranking aktywności społecznej w samorządach – pełny raport