Adżaria i Małopolska – dzielenie się doświadczeniami

W listopadzie 2015 roku do Małopolski przyjechali przedstawiciele Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji. Dyskutowano nad polityką rozwoju regionu w obszarze społeczeństwa i gospodarki, przyglądano się projektom realizowanym w Małopolsce i w Adżarii. Przedstawiciele obu regionów wyrazili podczas spotkań chęć kontynuowania współpracy oraz nawiązania oficjalnego partnerstwa poprzez podpisanie umowy.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego razem z Autonomiczną Republiką Adżarii wdrażał w 2014 roku projekt pod nazwą „Wsparcie procesu wdrażania i programowania polityki rozwoju przez administrację Autonomicznej Republiki Adżarii w obszarze rynku pracy i przedsiębiorczości, poprzez utworzenie Adżarskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach programu „Polska pomoc rozwojowa 2014” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Jednym z celów projektu był transfer dobrych praktyk w zakresie rozwiązań instytucjonalnych dotyczących struktury Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego. Projekt miał na celu pomoc gruzińskim partnerom w otworzeniu jednostki analityczno-badawczej w administracji publicznej. W wyniku realizacji projektu w Ministerstwie Finansów i Gospodarki zostało utworzone Adżarskie Obserwatorium, które działa od pierwszego kwartału 2015 roku.

Tegoroczna wizyta w Małopolsce była zainicjowana przez stronę gruzińską. Jej celem było pogłębienie współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej, w tym Obserwatoriami. Członkowie delegacji gruzińskiej zapoznali się ze sposobem funkcjonowania Obserwatorium, systematyką codziennej pracy, zarządzaniem danymi oraz formami współpracy z interesariuszami. Ponadto, zaprezentowane zostały formy współpracy z jednostkami samorządu lokalnego.