W prezentacjach oraz dyskusji panelowej konferencji #Małopolska lokalna eksperci poruszą problemy, które są charakterystyczne dla małych społeczności, a szczególnie tych z południowej części województwa małopolskiego.

zdjęcieDo dyskusji zaprosiliśmy kilku ekspertów, wśród nich prof. Monikę Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, która wygłosi wykład wprowadzający pt. „Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce” oraz weźmie udział w panelu poświęconym potencjałowi Małopolski południowej. Pani profesor spróbuje odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące problemów demograficznych, rynku pracy i rozwoju obszarów wiejskich.

Prof. Monika Stanny jest autorką wielu publikacji, w tym monografii poświęconych obszarom wiejskim, m.in. czterotomowego „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich”, czy obszernego „Sto lat rozwoju polskiej wsi”. Prowadzi badania z zakresu ekonomii przestrzennej, ekonomii rozwoju i demografii. Ekspertka zajmuje się także problematyką społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Analizuje procesy ludnościowe, dezagraryzacji i spójności terytorialnej.

zdjęcieKolejnym ekspertem jest dr Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dr Marcin Guzik jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony przyrody. Karierę zawodową rozpoczynał w Tatrzańskim Parku Narodowym, jednocześnie będąc przez kilka lat wykładowcą w PPWSZ w Nowym Targu. Zapytamy dr Guzika m.in. o to, jak pogodzić dbanie o środowisko naturalne i obszary chronione, a jednocześnie rozwijać potencjał terenów wiejskich, np. w zakresie turystyki.

Czy potencjał Małopolski południowej drzemie tylko w jej tradycji, jak na południu rozwija się handel, a jak turystyka – o tym najlepiej opowiedzą nasi kolejni goście, gospodarze małopolskich gmin leżących w południowej części województwa, Grzegorz Watycha – burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Jacek Lelek – burmistrz Miasta Stary Sącz.

Oprócz panelu dyskusyjnego przygotowaliśmy dla Państwa także sesję inspiracyjną z ekspertem w dziedzinie komunikacji wizualnej. Mowa o Macieju Kabrońskim, współtwórcy Polskiej Grupy Infograficznej, który pokaże Państwu, jak wykorzystać grafikę, aby z sukcesem przekonać odbiorcę do swoich argumentów, na przykład w kwestiach środowiska naturalnego i ekologii. Maciej Kabroński od wielu lat kieruje eksperckimi zespołami wizualizacji danych. Pochodzi z Gdańska, jest absolwentem nauk politycznych i socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracuje w tamtejszym Instytucie Dziennikarstwa. Specjalizuje się w zagadnieniach wizualizacji danych i funkcjonowania projektów internetowych.

W trakcie konferencji zapewniamy również możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Obsługują go specjaliści, którzy podpowiedzą, na co i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie z funduszy UE.

Zapraszamy Państwa do Nowego Targu na wydarzenie poświęcone obszarom wiejskim w Małopolsce. Konferencja #Małopolska lokalna, już w środę 4 października 2023 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1. Rozpoczęcie o godz. 10:30. Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Zapraszamy do rejestracji:

Rejestracja na konferencję

 

 

 

Agenda konferencji:

agenda konferencji

 

 

 

Druga konferencja z cyklu #Małopolska lokalna odbędzie się 4 października 2023 roku w Nowym Targu

Już drugi raz zapraszamy Państwa do dyskusji na temat obszarów wiejskich w Małopolsce, a szczególnie w jej południowej części, organizując konferencję poza Krakowem.

Agenda konferencji

Agenda konferencji

Rejestracja na konferencję

Rejestracja na konferencję

Co stanowi siłę napędową małopolskich miast i wsi? Czy potencjał Małopolski południowej drzemie tylko w jej tradycji? Jak na południu Małopolski rozwija się handel, a jak turystyka? Czy ze względów demograficznych Małopolskie wsie są skazane na wyludnianie? Jeżeli tak, czy jest szansa, żeby temu zapobiec? Jak tworzyć zaangażowane sieci społeczne? W końcu jak instytucje mogą się skutecznie komunikować z obywatelem w kwestiach środowiska naturalnego i ekologii?

Oto główne wątki konferencji #Małopolska lokalna, która odbędzie się 4 października 2023 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1. Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Oprócz panelu dyskusyjnego przygotowaliśmy dla Państwa sesję inspiracyjną z ekspertem. Dzięki uczestnictwu w niej będzie można się dowiedzieć, jak wykorzystać grafikę, aby z sukcesem przekonać odbiorcę do swoich argumentów.

W trakcie konferencji zapewniamy również możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Obsługują go specjaliści, którzy podpowiedzą, na co i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie z funduszy UE.

 

Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza na konferencję #Małopolska lokalna Nowy Targ 4 października 2023 r. Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 W programie konferencji m.in.: Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce? demografia, rynek pracy - wyzwania małopolski południowej? nie tylko tradycja - gdzie jeszcze drzemie potencjał małopolski lokalnej? O środowisku – jak komunikować się obrazem? możliwość skorzystania z konsultacji Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Małopolsce Rejestracja na wydarzenie: www.obserwatorium.malopolska.pl

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

W auli Akademii Tarnowskiej, 7 września odbyła się konferencja #Małopolska lokalna. Wydarzenie to poświęcone zostało obszarom wiejskim w Małopolsce. Podczas konferencji eksperci rozmawiali o sile napędowej obszarów wiejskich oraz o zmianach i wyzwaniach, które dotykają lokalną część Małopolski.

Oprócz panelu dyskusyjnego z udziałem m.in. Marka Zubera, specjalisty ekonomii, uczestnicy konferencji mieli okazję przysłuchać się mowom inspiracyjnym dotyczącym komunikowania ze społeczeństwem za pomocą słowa i obrazu. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu przedstawił wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencji towarzyszył Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Kierunek rozwoju Małopolski

Konferencję rozpoczęła rozmowa z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Józefem Gawronem o sytuacji regionu, szczególnie w odniesieniu do sytuacji po pandemii i w związku z trwającą na Ukrainie wojną. Wicemarszałek zwrócił uwagę na ubiegłoroczny kryzys uchodźczy spowodowany konfliktem za wschodnią granicą, pomoc udzielaną w Małopolsce uciekinierom wojennym oraz rynek pracy, otwarty na pracowników z Ukrainy. Podsumował także program rozwoju Małopolski zawarty w strategii Małopolska 2030, która główny nacisk kładzie na rozwój innowacji, zielonej energii i realizację planu inwestycji. Wicemarszałek podkreślił, że realizacja projektów takich jak rewitalizacja, komunikacja niskoemisyjna, transformacja i bezpieczeństwo energetyczne, termomodernizacja, innowacje w technologiach wodorowych będą wspierane w dużej mierze przez Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027.

Siła napędowa obszarów wiejskich

Wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego było wystąpienie Agaty Mróz z Polskiej Akademii Nauk o sile napędowej obszarów wiejskich w Małopolsce. Ekspertka podsumowała sytuację w strukturze gospodarki lokalnej i sektorze rolnym w Małopolsce. Podkreśliła korzystną tendencję demograficzną, a także ponadprzeciętny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zamożności mieszkańców regionu.

Dyskusja gości z różnych regionów Polski

Gośćmi panelu dyskusyjnego byli: Marek Zuber – ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy, Agata Mróz – magister gospodarki przestrzennej w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego, asystentka w Zakładzie Ekonomii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Anna Nowakowska – Prezes Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy, Wioletta Dąbrowska – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Dominik Pasek – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Łukasz Kryszak – adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Rozmowa toczyła się wokół problemów demograficznych, zjawiska dezagraryzacji i deglomeracji, zmian w obszarze działalności rolniczej i okołorolniczej na obszarach wiejskich, a także problemów związanych z dostępnością komunikacji i wachlarza podstawowych usług na terenach prowincjalnych.

Jak rozmawiać ze społecznością lokalną o trudnych tematach?

Podczas konferencji publiczność miała okazję zapoznać się z mowami inspiracyjnymi przygotowanymi przez dr inż. Annę Kowalską z Katedry Ochrony Środowiska w Akademii Tarnowskiej oraz Macieja Kabrońskiego z Polskiej Grupy Infograficznej. Celem tych wystąpień było zainspirowanie przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji do komunikowania się ze społecznością za pomocą precyzyjnej i niebanalnej informacji. Prelegenci opowiedzieli o tym, jak komunikować za pomocą słowa i obrazu tematy trudne, na przykład związane z ekologią.

 

Zapraszamy do oglądania transmisji online konferencji #Małopolska lokalna.

Konferencja odbywa się w czwartek 7 września 2023 r. w godzinach 10:00-14:00 w Akademii Tarnowskiej w Tarnowie.


Oglądaj transmisję online. Kliknij poniższą planszę, zostaniesz przekierowany na stronę transmisji:


Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce? Obywatel a ekologia – jakich użyć słów, by przekonać do zmian? Środowisko, gospodarka, a przede wszystkim człowiek – wyzwania dla Małopolski lokalnej. O środowisku – jak komunikować się obrazem? Oto główne wątki, jakie zostaną poruszone podczas konferencji #Małopolska lokalna.

Nasi goście i eksperci zapoznają uczestników z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem w zakresie ekologii (sesje inspiracyjne). Natomiast w dyskusji panelowej poruszą kwestie wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich. 

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich


Zobacz agendę konferencji:

Agenda konferencji


Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Konferencja #Małopolska lokalna, już w czwartek 7 września 2023 r. w Akademii Tarnowskiej w Tarnowie. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które poświęcone będzie zrównoważonemu rozwojowi Małopolski lokalnej.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem w zakresie ekologii. Natomiast w panelu poruszone zostaną kwestie wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich. 

Oto prelegenci i paneliści konferencji #Małopolska lokalna:

Agata Mróz. Magister gospodarki przestrzennej w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego, asystentka w Zakładzie Ekonomii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się problematyką rozwoju terytorialnego, funduszy europejskich oraz przestrzennych uwarunkowań rozwoju lokalnego. Laureatka XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Pani Agata wygłosi wykład wprowadzający, o tym co jest siłą napędową polskiej wsi oraz weźmie udział w panelu dyskusyjnym o wyzwaniach dla Małopolski lokalnej.


Łukasz Kryszak. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego główne obszary badawcze obejmują relacje między ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania gospodarstw rolnych, dochody i finanse sektora rolnego w UE, analizę produktywności i efektywności w rolnictwie oraz behawioralne aspekty motywujące rolników do podejmowania decyzji. W swojej pracy wykorzystuje głównie metody ilościowe. Współpracuje z Klubem Jagiellońskim oraz doradcami rolnymi z grupy Agro Integracja. W panelu opowie o tym, jak zmieniają się tereny wiejskie i co dziś oznacza nowoczesne rolnictwo.


Anna Nowakowska. Prezes Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Z wykształcenia ekonomistka zawodowo działa w obszarze marketingu i sprzedaży. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką winiarską. Organizuje i prowadzi eventy winiarskie, wyjazdy enoturystyczne, degustacje, szkolenia, doradztwo w wyborze win do karty, edukując i promując kulturę wina w Polsce.


Wioletta Dąbrowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, od 2010 roku związana z wdrażaniem funduszy UE przez Samorząd Województwa oraz z polityką rozwoju regionalnego. Odpowiedzialna za planowanie strategiczne w regionie, m.in. za przygotowanie, aktualizację i monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Bierze udział w programowaniu i koordynacji wdrażania programu regionalnego ze środków UE, zajmuje się obszarem kontroli, ewaluacji oraz instrumentów terytorialnych. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Komisji ds. Infrastruktury Związku Województw RP.


Dominik Pasek. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, działacz społeczny oraz pasjonat pszczelarstwa. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie z tytułem mgr. inż. ogrodnictwa oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Od wielu lat jest związany zawodowo z doradztwem rolniczym. W Ośrodku Doradztwa Rolniczego pracował najpierw jako doradca, później był kierownikiem BP ARiMR w Krakowie, od 2017 r. pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora MODR a obecnie, od 2018 r. pełni obowiązki dyrektora.


dr inż. Anna Kowalska. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2015 r. pracuje w Katedrze Ochrony Środowiska w Akademii Tarnowskiej. Jest autorką ponad 50 artykułów naukowych o tematyce środowiskowej, współautorką monografii i dwóch skryptów uczelnianych. Interesuje się wpływem górnictwa odkrywkowego na środowisko, rekultywacją oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Podczas swojej mowy inspiracyjnej opowie o tym, jak skutecznie przekonywać do zmian w obszarze ekologii?

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – organizatora konferencji. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Konferencja #Małopolska lokalna, Akademia Tarnowska, budynek C, Aula im. Jana Szczepanika, ul. Mickiewicza 8, Tarnów, 7 września 2023 r., godz. 10:00 (rejestracja od godz. 9:30).

Zapraszamy!

Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce? Obywatel a ekologia – jakich użyć słów, by przekonać do zmian? Środowisko, gospodarka, a przede wszystkim człowiek – wyzwania dla Małopolski lokalnej; O środowisku – jak komunikować się obrazem?

Oto główne wątki, jakie zostaną poruszone podczas konferencji #Małopolska lokalna, która odbędzie się

7 września 2023 r. w Akademii Tarnowskiej w Tarnowie, ul. A. Mickiewicza 8, budynek C, aula im. Jana Szczepanika.

Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem Małopolski lokalnej, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem w zakresie ekologii. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

 

Agenda konferencji

Agenda konferencji

Rejestracja na konferencję

Rejestracja na konferencję

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

plakat promujący konferencję #Małopolska lokalna w Tarnowie 7 września 2023 roku

W maju br. koniunkturę gospodarczą korzystnie oceniają tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, zakwaterowania i gastronomii, a także informacji i komunikacji. W przypadku zakwaterowania i gastronomii odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z kwietniem br., a w przypadku informacji i komunikacji największy jej spadek, odpowiednio o 32,1 i o 4,3.

W pozostałych prezentowanych obszarach działalności formułowane opinie odnośnie sytuacji gospodarczej są negatywne, ale w większości zbliżone do tych w poprzednim miesiącu. Jedynie jednostki zajmujące się transportem i gospodarką magazynową oceniają koniunkturę optymistyczniej niż w kwietniu br.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji.

Więcej szczegółowych informacji w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 

 

 

Rady seniorów zaczęły powstawać 10 lat temu, a podstawą do tego była wprowadzona w 2013 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Do tej pory uformowało się ich w Polsce około 350 na 2477 gmin. W Małopolsce według różnych źródeł funkcjonuje ponad 30 tych organów. W celu zebrania danych i poznania barier dotyczących ich funkcjonowania w regionie badanie przeprowadzone zostanie w drugim kwartale 2023 roku.

 

Rady seniorów działają na podstawie artykułu 5c ustawy o samorządzie gminnym, który został wprowadzony 21 października 2013 r. Z kolei w kwietniu br. weszła w życie nowelizacja, która zwiększyła rolę tych ciał.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego rozpoczęło badanie rad funkcjonujących w gminach województwa małopolskiego. Będzie to częściowo aktualizacja danych (m.in. liczby tych rad) zebranych w 2019 roku przez Stowarzyszenie „Mila” w ramach projektu pt. „Małopolska Sieć Rad Seniorów”. Analizy będą również dotyczyły wątków, które nie znalazły się w raporcie „Gminne rady seniorów w Małopolsce”.

Samorząd regionu małopolskiego od kilkunastu lat stara się wspierać istniejące i nowo powstające organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, w tym rady seniorów, w ramach prowadzonej polityki senioralnej. Wyniki analizy będą więc miały kluczowe znaczenie przy projektowaniu dalszych działań województwa w kontekście „srebrnej gospodarki”.

W ramach projektu badawczego zostaną przeprowadzone dwie ankiety – jedna z gminami oraz, w kolejnym etapie, druga z przedstawicielami rad seniorów działających w Małopolsce. Analizy odpowiedzi zostaną przeprowadzone przez pracowników Obserwatorium.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół,

życzy Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Urząd Statystyczny w Krakowie podał informacje dotyczące koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane są na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa małopolskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej  produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W marcu 2023 r. jedynie podmioty z sekcji informacja i komunikacja oceniają koniunkturę pozytywnie. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w lutym 2023 r. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki zajmujące się handlem detalicznym – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 6,6 w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

W sekcji zakwaterowanie i gastronomia wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Tylko podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie transportu i gospodarki magazynowej oceniają sytuację w gospodarce bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia marca – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących rynku pracy.

Szczegóły w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie.