Data publikacji:

Kategoria:

pisanki

Świąteczne Życzenia Wielkanocne

Data wydarzenia: 03.04.2020

Składamy wszystkim naszym przyjaciołom, współpracownikom i partnerom serdeczne życzenia ciepłych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech ten świąteczny okres będzie czasem radości i wytchnienia, a wiosenna aura przyniesie pogodę [...]

czytaj więcej
Obraz przedstawia las

Świadomość przyrodnicza dotycząca małopolskich parków krajobrazowych – nowy raport

Data wydarzenia: 17.03.2020

Jak kształtuje się świadomość przyrodnicza i postawy użytkowników wobec parków krajobrazowych? Czy obszary te są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie? Gdzie użytkownicy szukają wiedzy o parkach [...]

czytaj więcej
Innowacje

Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych

Data wydarzenia: 10.02.2020

Publikacja zawiera analizę danych na temat Inteligentnych Specjalizacji w małopolskich projektach, które zostały wybrane do dofinansowania i zakontraktowane do regionalnego i krajowych programów operacyjnych. W [...]

czytaj więcej
Produkt krajowy brutto

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 roku

Data wydarzenia: 02.01.2020

Małopolska znalazła się wśród pięciu regionów w Polsce, które łącznie wytworzyły ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto w 2018 roku. Odsetek ten wyniósł 55,9 [...]

czytaj więcej
Badanie rodzin

Raport z badania – kondycja rodzin w Małopolsce

Data wydarzenia: 19.12.2019

Prowadzone wspólnie z Województwem Podkarpackim (Liderem projektu), Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie badanie dotyczące kondycji społeczno-gospodarczej rodzin  z uwzględnieniem zjawiska depopulacji właśnie się [...]

czytaj więcej