Data publikacji:

Kategoria:

warsztaty

Warsztaty dotyczące wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w małopolskich firmach

Data wydarzenia: 09.12.2021

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (PAN) organizuje warsztaty fokusowe poświęcone tematyce kierunków rozwoju gospodarki [...]

czytaj więcej
grafika

Model przemysłu 4.0 w małopolskich przedsiębiorstwach. Stan aktualny i potrzeby

Data wydarzenia: 07.12.2021

Czy małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są gotowe do przyjęcia modelu przemysłu 4.0? Jakie warunki muszą spełniać firmy by przejść proces transformacji cyfrowej? Badanie [...]

czytaj więcej
stół z laptopem i kartką z infografiką

Jak realizowana jest procedura Niebieskich Kart? Nowe badanie Obserwatorium

Data wydarzenia: 06.12.2021

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego realizuje aktualnie badanie na temat zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie związanym z realizacją procedur Niebieskich Kart. Badanie ma na celu uzyskanie [...]

czytaj więcej
badanie_malopolska_666

Ankieta dla NGO – Małopolski III sektor. Kondycja i potencjał

Data wydarzenia: 03.12.2021

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało ankietę badawczą skierowaną do małopolskich organizacji pozarządowych, dotyczącą współpracy NGO (ang. non-government organizations) z samorządem województwa małopolskiego. Prosimy o wypełnienie ankiety w [...]

czytaj więcej
dwa paszporty leżą na mapie

Imigranci w Małopolsce – najnowsze dane

Data wydarzenia: 02.12.2021

58 tysięcy – to liczba cudzoziemców, którzy w maju 2021 roku posiadali aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego. To o 8 tys. osób więcej [...]

czytaj więcej