Data publikacji:

Kategoria:

Laptop na stole

Koniunktura gospodarcza w Małopolsce w maju 2023 r.

Data wydarzenia: 06.06.2023

W maju br. koniunkturę gospodarczą korzystnie oceniają tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, zakwaterowania i gastronomii, a także informacji i komunikacji. W przypadku [...]

czytaj więcej
Złączone dłonie dwóch osób

Badanie rad senioralnych funkcjonujących w Małopolsce

Data wydarzenia: 21.04.2023

Rady seniorów zaczęły powstawać 10 lat temu, a podstawą do tego była wprowadzona w 2013 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Do tej pory uformowało [...]

czytaj więcej
kartka świąteczna

Życzenia wielkanocne

Data wydarzenia: 06.04.2023

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, życzy Małopolskie Obserwatorium Rozwoju [...]

czytaj więcej
tablet

Opinie na temat koniunktury gospodarczej w Małopolsce – marzec 2023 r.

Data wydarzenia: 03.04.2023

Urząd Statystyczny w Krakowie podał informacje dotyczące koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem [...]

czytaj więcej
szkoła

Ankieta z małopolskimi placówkami oświatowymi

Data wydarzenia: 01.03.2023

Praca z dziećmi i młodzieżą cudzoziemcami to codzienność coraz większej liczby małopolskich placówek edukacyjnych. Wyzwania związane zarówno z samym procesem nauczania, jak i integracją społeczną młodych [...]

czytaj więcej