Ustawienia podglądu
Produkt krajowy brutto według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)
Legenda: [mln PLN]