Zielone miejsca pracy w turystyce – szansa dla Małopolski?

Autor:red. Maria Leńczuk, Agata Chrześcijanek, Ewa Guzik
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:branża turystyczna, Małopolska, warunki pracy w branży turystycznej, zatrudnienie w turystyce, zrównoważony rozwój,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Zielone miejsca pracy w turystyce – szansa dla Małopolski?” zawiera dane o zatrudnieniu w branży turystycznej, informacje o rodzajach działalności gospodarczej typowych dla turystyki, a także o sytuacji branży w Małopolsce, w szczególności w Krakowie. Poruszone zostały w nim również kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, czyli tzw. zieloną gospodarką.