Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o województwie

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:podatki
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dane podatkowe, PIT-11,
Okładka raportu

Opis:

„Zbiory danych podatkowych z Izby Skarbowej jako źródło wiedzy o województwie”

Zbiory danych zawierają informację o gminie, w której zlokalizowany jest płatnik, rodzaj działalności wg PKD 2007, informację o gminie zamieszkania podatnika i liczbę występujących powiązań, czyli liczbę informacji PIT-11 przekazanych mieszkańcom danej gminy. Nie jest to zatem wielkość równoważna liczbie pracujących, gdyż jeden podatnik mógł otrzymać informacje od kilku pracodawców.

Dane ukierunkowane były na podatników, a więc osoby fizyczne objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, niezależnie od lokalizacji krajowego płatnika (pracodawcy).

Materiał został opracowany na podstawie baz danych przekazanych przez Izbę Skarbową w Krakowie oraz Izbę Skarbową w Rzeszowie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Analiza dotyczy przedziału ostatnich dziesięciu lat, wyznaczonego przez lata: 2005, 2010 i 2014, dla których pozyskano zbiory danych z Izby Skarbowej w Krakowie.