Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2013

Autor:Katarzyna Antończak-Świder, Marcin Węgrzyn, Agata Chrześcijanek i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci, bezrobocie, Małopolska, nauka, poszukiwanie pracy, praca, szkoły zawodowe,
Okładka raportu

Opis:

„Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2013” podsumowuje trzecią edycję badania. Zawiera informacje o tym, co młodzież robiła w rok po skończeniu nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych: czy pracowała, czy nadal uczyła się, jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób i które metody najczęściej przyniosły jej sukces, jakie wynagrodzenia otrzymywała oraz czy wykonywana przez nią praca i dalsze kształcenie było zgodne z wyuczonym zawodem.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną „Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2013”.