Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012

Autor:Katarzyna Antończak, Marcin Węgrzyn, Agata Chrześcijanek i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci, bezrobocie, egzaminy zawodowe, Małopolska, nauka, poszukiwanie pracy, praca, szkoły zawodowe,
Okładka raportu

Opis:

„Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012” podsumowuje drugą edycję badania. Zawiera informacje o tym, co młodzież robiła w rok po skończeniu nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych: czy pracowała, czy nadal uczyła się, jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób i które metody najczęściej przyniosły jej sukces, jakie wynagrodzenia otrzymywała oraz czy wykonywana przez nią praca i dalsze kształcenie było zgodne z wyuczonym zawodem. W kolejnych dwóch częściach przeanalizowano, jaki wpływ na karierę absolwenta miało zdanie egzaminu zawodowego, a jaki uzyskanie świadectwa dojrzałości. Na koniec przedstawione zostały opinie absolwentów na temat tego, jak szkoła zawodowa przygotowała ich do wejścia na rynek pracy.

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką informacyjną „Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2012”.