Zarządzanie wiekiem stosowane przez małopolskich pracodawców

Autor:Maciej Filiks, Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Ze względu na takie zjawiska jak niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo, należy zachęcać pracodawców do zwrócenia szczególnej uwagi na możliwość aktywizacji grup biernych zawodowo oraz konieczność zadbania o już posiadane zasoby kadrowe. Nie tylko zadowolenie klienta, również dobrostan pracowników powinien stanowić istotny czynnik kierunku rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. W końcu to od sprawności, umiejętności  i zaangażowania pracowników zależy sukces każdej organizacji.

Czy zatem potencjał i umiejętności małopolskich pracowników są skutecznie i właściwie wykorzystywane przez pracodawców, czy pracownicy czują się doceniani, zaopiekowani, niedyskryminowani, czy pracodawcom udaje się zapobiegać przedwczesnej dezaktywizacji pracowników wprowadzając metody zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem?

Na te i inne pytania odpowiedzi dostarcza raport pt. „Zarządzanie wiekiem stosowane przez małopolskich pracodawców”. Zapraszamy do lektury.