- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk

Podręcznik Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk opracowano w oparciu o porady ekspertów zajmujących się tematyką stref gospodarczych oraz literaturę z zakresu zarządzania. Podręcznik jest skierowany do władz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu, które zarządzają lub planują utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej.

Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) są ważnym instrumentem wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce.

Celem Podręcznika jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej tworzenia i funkcjonowania takich obszarów jak SAG. Diagnoza sytuacji w małopolskich gminach ujawniła, że w ww. kwestiach pojawiają się problemy. Ich przyczyną jest często brak rynkowej orientacji gmin lub patrzenia na pewne kwestie z punktu widzenia administracji publicznej.

Zapraszamy do lektury.