Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk

Autor:Agnieszka Górniak, Rafał Poniewski
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze unijne, gospodarka, Małopolska, obsługa inwestora, obsługa poinwestycyjna, rozwój gospodarczy, rozwój regionalny, SAG, strefy aktywności gospodarczej, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Podręcznik Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk opracowano w oparciu o porady ekspertów zajmujących się tematyką stref gospodarczych oraz literaturę z zakresu zarządzania. Podręcznik jest skierowany do władz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu, które zarządzają lub planują utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej.

Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) są ważnym instrumentem wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce.

Celem Podręcznika jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej tworzenia i funkcjonowania takich obszarów jak SAG. Diagnoza sytuacji w małopolskich gminach ujawniła, że w ww. kwestiach pojawiają się problemy. Ich przyczyną jest często brak rynkowej orientacji gmin lub patrzenia na pewne kwestie z punktu widzenia administracji publicznej.

Zapraszamy do lektury.