Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Autor:Patrycja Antosz, Jan Strycharz, Seweryn Krupnik i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:podręcznik
Rok publikacji:2015
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Centrum Transferu Wiedzy,
Okładka raportu

Opis:

„Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika”

Publikacja powstała na podstawie kilkuletnich doświadczeń, analiz konkretnych przypadków zakładania i rozwijania Centrów Transferu Wiedzy (CTW) oraz rad specjalistów różnych dziedzin. Przewodnik ten krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy zakładania CTW, tj. przygotowanie; rozruch; testowanie i sprzedaż. Etap przygotowania obejmuje projekt i szczegółowy plan funkcjonowania CTW. Pod koniec etapu rozruchu powinna działać już organizacja ulokowana w strukturach uczelni (jednostki naukowej). Testowanie i sprzedaż to czas na sprawdzenie jak przedsiębiorstwa reagują na ofertę CTW, rozwój i modyfikację działań.

Z przewodnika można korzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, zgodnie z zaproponowanym harmonogramem, gdy jest zapewnione zewnętrzne finansowanie na założenie i rozwój CTW. Po drugie, gdy zakłada i rozwija się CTW samodzielnie, wtedy trzeba będzie zrezygnować z niektórych działań opisanych w przewodniku.

Przewodnik został napisany dla menedżera Centrum Transferu Wiedzy.