Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców

Autor:Katarzyna Antończak-Świder, Aleksandra Chudy, Michał Adamczyk, Agnieszka Górniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:środowisko
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:CSR, dobre praktyki, działania proekologiczne, Małopolska, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,
Okładka raportu

Opis:

Badanie pn. „Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców” zostało przeprowadzone w lutym 2016 roku. Jest ono kontynuacją zrealizowanych w 2011 roku badań pn. „CSR w Małopolsce” i „Proekologiczne zachowania przedsiębiorstw”. W pierwszym przebadano 850 przedsiębiorstw,  a w drugim zbadano 470 firm.

Głównym celem badania było zdiagnozowanie poziomu znajomości oraz stopnia zainteresowania tematyką proekologiczną i społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI), z przedstawicielami 400 małopolskich przedsiębiorstw. Próba badawcza została dobrana w oparciu o następujące warstwy: wielkość przedsiębiorstwa wedle zatrudnienia, wybrane sekcje PKD 2007, sektory i subregiony.

W raporcie z badania zostały omówione działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, ekologiczne działania przedsiębiorstw, zestawione jednocześnie z aktywnościami firm na tych polach w 2011 roku. W publikacji przedstawiono również dobre praktyki, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zastosowane przez przedsiębiorstwa działające na terenie Małopolski.

Zapraszamy do lektury.

Streszczenie raportu w wersji polskiej

Streszczenie w wersji angielskiej