Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne

Autor:Stanisława Golinowska, Ewa Kocot, Aneta Widak i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, społeczeństwo, srebrna gospodarka, starzejące się społeczeństwo, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Wyzwania Małopolski w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Podejście strategiczne” koncentruje się na zagadnieniach dotyczących zmian demograficznych wynikających ze starzenia się społeczeństwa.

Zapraszamy do lektury.