Wyzwania dla Małopolski w związku z otwarciem niemieckiego i austriackiego rynku pracy 1 maja 2011 r. – migracje zagraniczne Polaków

Autor:Olga Piotrowicz
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:imigracja, Małopolska, migracje, oczekiwania płacowe, portret migranta, skala migracji, zarobki migrantów,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Wyzwania dla Małopolski w związku z otwarciem niemieckiego i austriackiego rynku pracy 1 maja 2011 r. – migracje zagraniczne Polaków” zawiera informacje na temat emigracji zarobkowych Polaków, w tym na temat powodów wyjazdów oraz ich skali i kierunków, a także oczekiwań płacowych migrantów i problemów, jakie napotykają za granicą. Pokrótce omawiamy również zjawisko imigracji do Polski. Analiza powstała na podstawie raportów i ekspertyz przygotowywanych przez polskie i zagraniczne ośrodki badawcze. Wykorzystywane są również informacje z mediów, w tym z prasy i portali internetowych.