- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Wnioski na przyszłość

„Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Wnioski na przyszłość” – ostatnia z serii publikacji poświęconych strategiom rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego w Małopolsce. W przeprowadzonym badaniu eksperci skupili uwagę na możliwościach poprawy sytuacji osób: niepełnosprawnych, bezdomnych, chorujących psychicznie, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, opuszczających zakłady karne oraz bezrobotnych. W efekcie powstało 6 raportów tematycznych oraz publikacja podsumowująca; każdy z raportów składa się z 2 części: teoretycznej (analiza dostępnych danych i opracowań) oraz empirycznej (wyniki paneli eksperckich z osobami organizującymi wsparcie dla danej grupy). Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie badania – jest zbiorem rekomendacji do dalszych działań na rzecz ww. grup.