Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Wnioski na przyszłość

Autor:dr Hubert Kaszyński, dr Małgorzata Leśniak, dr Marcjanna Nóżka i inni
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, wykluczenie społeczne,
Okładka raportu

Opis:

„Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Wnioski na przyszłość” – ostatnia z serii publikacji poświęconych strategiom rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego w Małopolsce. W przeprowadzonym badaniu eksperci skupili uwagę na możliwościach poprawy sytuacji osób: niepełnosprawnych, bezdomnych, chorujących psychicznie, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, opuszczających zakłady karne oraz bezrobotnych. W efekcie powstało 6 raportów tematycznych oraz publikacja podsumowująca; każdy z raportów składa się z 2 części: teoretycznej (analiza dostępnych danych i opracowań) oraz empirycznej (wyniki paneli eksperckich z osobami organizującymi wsparcie dla danej grupy). Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie badania – jest zbiorem rekomendacji do dalszych działań na rzecz ww. grup.