- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby bezrobotne

„Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby bezrobotne” – szósty z serii raportów poświęconych strategiom rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego w Małopolsce. W przeprowadzonym badaniu eksperci skupili uwagę na możliwościach poprawy sytuacji osób: niepełnosprawnych, bezdomnych, chorujących psychicznie, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, opuszczających zakłady karne oraz bezrobotnych. W efekcie powstało 6 raportów tematycznych oraz publikacja podsumowująca; każdy z raportów składa się z części teoretycznej (analiza dostępnych danych i opracowań) oraz części empirycznej (wyniki paneli eksperckich z udziałem osób organizujących wsparcie dla danej grupy). Niniejszy raport dotyczy osób bezrobotnych.