Wsparcie inwestycyjne małopolskich MŚP na drodze wychodzenia z kryzysu po pandemii COVID-19

Autor:Andrzej Binda, Maciej Filiks
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:koniunktura
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Jak wyglądało wsparcie inwestycyjne małopolskich MŚP na drodze wychodzenia z kryzysu po pandemii COVID-19?

Uruchomienie programów pomocowych na szczeblu rządowym, regionalnym, a nawet lokalnym było ratunkiem dla szeregu firm po okresie pandemii. Wsparcie na ogół związane było z dofinansowaniem zwrotnym bądź bezzwrotnym do zobowiązań wobec budżetu państwa lub budżetów samorządowych. Wiązało się również z realną pomocą materialną w zakresie bieżącej walki z pandemią i jej skutkami.

Badaniem objęto 1200 podmiotów gospodarki narodowej mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego, czyli firmy:

  • mikro – o liczbie pracujących do 9 osób (w tym samozatrudnieni);
  • małe – o liczbie pracujących od 10 do 49 osób;
  • średnie – o liczbie pracujących od 50 do 249 osób.

Szczegółowe wyniki badania w publikacji. Zapraszamy.