Wpływ sytuacji gospodarczej i międzynarodowej na działalność podmiotów

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:gospodarka, kryzys, Małopolska, przedsiębiorczość,
Okładka raportu

Opis:

Badanie podmiotów prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego przeprowadzono w dniach 9–25 maja 2022 roku. Objęto nim 1200 podmiotów, reprezentujących wszystkie sekcje wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (za wyjątkiem sekcji T oraz U), proporcjonalnie do liczebności zarejestrowanych podmiotów wg rejestru REGON.

Doboru próby dokonano wg klas wielkości:

  • firmy mikro, o liczbie pracujących do 9 osób (w tym samozatrudnieni) – 50% próby,
  • firmy małe, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – 33,3% próby,
  • firmy średnie o liczbie pracujących od 50 do 249 osób – 12,5% próby,
  • firmy duże o liczbie pracujących 250 i więcej osób – 4,2%.

Badanie składało się z trzech zasadniczych części –  pierwszej dotyczącej oceny koniunktury bieżącej i spodziewanej w okresie najbliższych 3 miesięcy, drugiej dotyczącej zagadnień gospodarczych i ostatniej na temat zagadnień rynku pracy.

Firmy prowadzące działalność borykają się w ostatnich miesiącach z nagromadzeniem szeregu zjawisk mogących niekorzystnie wpłynąć na ich bieżącą aktywność. Niektóre z tych zjawisk są dosyć powszechne w odczuciu respondentów. Do najczęściej wskazywanych należały:

  • Inflacja. Problem ze wzrostem cen zaznaczyło 92% respondentów.
  • Koszty prowadzenia działalności. Jako mające istotnie lub umiarkowanie negatywny wpływ opcję te zaznaczyło 89% respondentów.
  • Wojna w Ukrainie. Negatywnie odbiła się na działalności 67% ankietowanych.
  • Pandemia COVID i jej skutki. Wprawdzie sama epidemia w obecnym okresie wyraźnie nie jest groźna, to jej negatywne skutki w dalszym ciągu są odczuwalne w działalności podmiotów – taką opinię wyraziło 64% respondentów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.