Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Autor:Biuro Badań Społecznych Obserwator
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:kryzys gospodarczy, Małopolska, ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, skutki kryzysu, sytuacja finansowa, województwo małopolskie, zatrudnienie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw” z przedstawia kondycję małopolskich firm w kontekście oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego. Firmy zostały przebadane pod kątem zatrudnienia, sytuacji finansowej czy oceny ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w czasie recesji. Zapytano również przedsiębiorstwa jak odczuwają skutki kryzysu gospodarczego i jakie działania podejmują, by je zminimalizować oraz o plany związane z bieżącą działalnością.

Zapraszamy do lektury.

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw – streszczenie

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw – aneks z wykresami do raportu