Wpływ skutków powodzi na kondycję dużych przedsiębiorstw w Małopolsce

Autor:Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:koniunktura
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, ocena ryzyka, powódź, straty finansowe, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Publikacja „Wpływ skutków powodzi na kondycję dużych przedsiębiorstw w Małopolsce” powstała w oparciu o badanie analizujące wpływ powodzi z przełomu maja/czerwca 2010 roku na kondycję dużych małopolskich przedsiębiorstw.

Opracowanie przedstawia skalę strat i zniszczeń oraz skutki finansowe poniesione przez firmy z powodu klęski żywiołowej. Zawiera ocenę ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze skutkami powodzi oraz ich oddziaływaniem na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Z badania zostały wyłączone takie podmioty jak: szpitale, zespoły opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, sądy, ośrodki pomocy społecznej oraz firmy w likwidacji.

Zapraszamy do lektury.