Województwo Małopolskie 2015

Autor:red. Joanna Dobrzańska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie raportu przedstawiającego sytuację społeczno-gospodarczą regionu – Województwo Małopolskie 2015. Publikacja ta, już od piętnastu lat, corocznie przybliża zjawiska i tendencje zachodzące w Małopolsce. Zależy nam na tym, by publikacja miała charakter ciągły i porównywalny. Dlatego prezentujemy zmiany, które zaszły na przestrzeni zarówno ostatniego roku, jak i ostatnich kilkunastu lat.

Analiza przeprowadzona w raporcie potwierdza pozytywne tendencje zachodzące w regionie. Małopolska to województwo mogące pochwalić się oświatą na bardzo wysokim poziomie. Małopolscy uczniowie osiągają najwyższe w kraju wyniki z egzaminów kończących kolejne etapy edukacji. Od lat nasze województwo plasuje się, obok Mazowsza, w ścisłej czołówce najlepszych w kraju ośrodków akademickich. Małopolskie uczelnie przodują w rankingach, odnosząc sukcesy zarówno na polu dydaktyki, jak i w obszarze badawczym. Małopolska to także region o niezwykłych walorach przyrodniczych i kulturowych, co z roku na rok odkrywa i docenia coraz więcej osób. W 2014 roku województwo odwiedziło 9,8 mln turystów, a lotnisko w Balicach zanotowało rekordowy wynik, odprawiając 3,8 mln pasażerów. Pozytywne zmiany zanotowała również gospodarka. Poprawiła się kondycja finansowa przedsiębiorstw, co przełożyło się na politykę zatrudnieniową. W ubiegłym roku w prawie co trzeciej małopolskiej firmie wzrosła liczba zatrudnionych, co skutkowało spadkiem bezrobocia we wszystkich powiatach województwa.

Jak co roku, na końcu raportu znajdą Państwo mapy. Tegoroczne zawierają m.in. dotyczące Małopolski informacje w zakresie lokalnych specjalizacji gospodarczych w powiatach i gminach, rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem wsparcia środkami UE, wsparcia projektów środkami europejskimi służącymi do realizacji polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej, a także powiązań gospodarczych województwa małopolskiego z innymi regionami na podstawie deklaracji PIT-11. Wszystkie przygotowane zostały w ramach badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

 

Zapraszamy do lektury.