Województwo Małopolskie 2014

Autor:red. Joanna Dobrzańska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

W tym roku obchodziliśmy piętnastolecie powstania samorządu województwa. Prezentowany Państwu raport towarzyszy Małopolsce od 1999 roku. Każdego roku przedstawiamy zjawiska, tendencje i zmiany, jakie zachodzą w regionie w sferze społeczno-gospodarczej. W ciągu tych piętnastu lat publikacja uległa pewnym modyfikacjom mającym na celu odświeżenie formuły i dostosowanie jej do oczekiwań odbiorców, jednak zasadniczy układ pozostaje niezmienny – zależy nam, aby przedstawiane dane miały charakter ciągły i porównywalny.

Tegoroczna publikacja, „Województwo Małopolskie 2014”, przedstawia przede wszystkim rok 2013, ale jest też w pewnym sensie podsumowaniem perspektywy finansowej UE 2007–2013. Osiągane wskaźniki pokazują, jak zmieniło się życie w Małopolsce dzięki funduszom unijnym – głównie w zakresie możliwości korzystania z infrastruktury edukacyjnej, naukowej, zdrowotnej, a także obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego. W tym czasie powstało także wiele inwestycji mających m.in. na celu poprawę komunikacji w regionie. Dzięki realizacji tak wielu różnorodnych projektów możemy obserwować rosnącą popularność naszego województwa, o czym świadczyć może choćby stale wzrastająca liczba turystów odwiedzających Małopolskę, czy dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych.

Do negatywnych zjawisk, niewątpliwie, należą obserwowane od kilku lat niekorzystne procesy demograficzne, których skutki będą z czasem coraz bardziej odczuwalne, przede wszystkim w sferze edukacji oraz rynku pracy. Niepokojący jest również stan zanieczyszczenia powietrza, ale tu podjęte już zostały działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie tak znacznych przekroczeń norm.

Jak co roku, w Aneksie do raportu znajdą Państwo mapy – w tym roku przedstawiają zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej. Inspiracją był dla nas Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przyjęty przez Komisję Europejską w lipcu 2014 roku, w którym znajdą Państwo szersze omówienie większości z prezentowanych na mapach wskaźników.

 

Zapraszamy do lektury.